Hem | Företag | PwC klar med analysen om Skipark360

PwC klar med analysen om Skipark360

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Av kommundirektör Per Kjellander beställd finansiell analys av konsultföretaget PricewaterhouseCoopers (PwC) för att genomlysa Skipark360 är nu klar.

pwc släppte analysen om Skipark360 pwc släppte analysen om Skipark360


Ur rapporten:

Övergripande kommentarer

• En generell slutsats är att Affärsplanen, med tillhörande finansiella prognoser, ger ett relativ översiktligt intryck utan inslag av djupare analys och motiveringar av tillämpade förutsättningar och gjorda antaganden. Denna slutsats förefaller delas av Företagsledningen som sedan en tid har arbetat med att utveckla / förbättra bolagets affärsplan i syfte att
underlätta kommunikationen med potentiella investerare.

• Vi kan vidare konstatera att vissa parametrar i Affärsplanen och Företagsledningens prognos har förändrats under projektet gång. Vi bedömer dock att detta är naturligt, inte minst mot bakgrund av projektets komplexitet och tidiga skede.

• En central parameter som vi bedömer utgör en väsentlig risk för avvikelse är den prognostiserade lönsamheten. Trots att insynen i jämförbara anläggningar är begränsad visar vår analys att den av Företagsledningen prognostiserade rörelsemarginal, ca 70%, ligger mycket högt över motsvarande marginal för de anläggningar vi funnit data för, ca 20%. Det skulle kunna indikera bl a att bedömda kostnadsnivåer är alltför låga.


Slutsatser avseende Affärsplanens antaganden

• I det följande kommenterar vi kort de riskfaktorer som vi bedömer kan komma att påverka Företagsledningens prognos negativt. Vi pekar också på de faktorer som vi tror har en positiv inverkan på Skiparks finansiella utveckling.

- Varje faktor kommenteras kort tillsammans med (+): förhållande som är positivt för Skiparks prognos och därmed mildrar negativt effekt av / förstärker positiv effekt av aktuell faktor eller (-): förhållande som talar mot Skiparks prognos och därmed ökar sannolikheten för
negativ påverkan av aktuell faktor.

Riskfaktorer med potentiell negativ inverkan på prognos
Intäktsnivå skidanläggning

• Antalet besökare (450 000 respektive 60 000):
  (-) Jämförelse med andra svenska skidanläggningar
  (-) Potentiella besökare i närområdet
  (+/-) Prognostiserat besöksantal i längdtunneln är i nivå med antaganden bakom Västerås Ski Tunnel

• Prisnivå (350 SEK respektive 250 SEK):
  (-) Jämförelse med andra svenska skidanläggningar, samt beaktande antalet nedfarter
  (+/-) Jämförelse med internationella motsvarigheter
  (+) Jämförelse med Torsby skidtunnel

Intäktsnivå arrende / uthyrning

• Betydande intäkter från arrende / uthyrning av lokaler:
  (-) Oklara besked i Affärsplan / prognos samt information från Företagsledningen
  (-) Starkt beroende av utfall avseende antal besökare
  (-) Implicita hyresnivåer / arrendeintäkter per m2 förefaller höga relativt det geografiska läget och osäkerhet avseende besöksantal.

Finansiering är och kommer sannolikt att vara en betydande riskfaktor men koncept och geografisk placering är positiva faktorer

Klicka här för att läsa fortsättningen och hela rapportenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2711