Hem | Företag | Fult påhopp på Bålsta Taxi

Fult påhopp på Bålsta Taxi

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Med feta rubriker på E-P:s förstasida hängs Bålsta taxi ut för felaktiga fakturor. Inne i tidningen fortsätter påhoppet med lika mycket trycksvärta.

Fult påhopp på Bålsta Taxi Fult påhopp på Bålsta Taxi


Men, felet är inte Bålsta Taxis. Felet är att Håbo kommun saknar, sedan länge, både kunskap och kompetens hur internkontrollen ska fungera. Med en fungerande organisation och med kompetenta chefer  hade detta aldrig hänt. Redan 2012 blev kommunens politiskt tillsatta revisorer påvisade felaktigheter av ekonomisk karaktär. Någon åtgärd att stoppa felaktigheterna gjordes aldrig. När man sedan har revisorer från PWC, PriceWaterhouseCoopers, som granskare, förstår jag inte kommunalrådet Carina Lunds uttalande, citat ”. . . .man kan säga att vi kanske skulle ha uppmärksammat det tidigare” slut citat. Fan tror´t, som man säger.

Jan-Eric HernkrantzPrenumerera på kommentarer Kommentarer (53 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 10 Jan 2015
Ett praktexempel på att internkontrollen inte fungerat under föregående valperiod och därför har felaktiga utbetalningar skett inom många områden. Det visar också att våra interna revisorer inte har den kompetens att göra revision av kommunens räkenskaper. Ej heller har den ansvarige på kommunen behövlig kompetens.
Många felaktiga utbetalningar har också skett till politiker med krav om ersättning av förlorad arbetsförtjänst. En polisanmälan ligger inne där vi får avvakta deras utredning. Inte så konstigt att kommunen har dålig ekonomi när kontrollen ej fungerar.
avatar
Owe Fröjd 10 Jan 2015
Jag tycker att det inte är något påhopp, bara ett faktum.
Man kan klart konstatera att Bålsta Taxi fakturerat för stora belopp i förhållande till det avtal som funnits mellan parterna, samtidigt som man kan konstatera att Socialförvaltningen brustit i sin kontroll om hur mycket dom skulle betala, och detta i 4 år!!!!!!!!!!!!

Sedan kan jag inte hålla med dig om att det "inte är Bålsta Taxis fel", man har vunnit en upphandling i konkurrens och skall självklart inte fakturera mer än vad som angivets i det vinnande anbudet, jag tycker dock att det begåtts fel av båda parter

Jag förutsätter att detta inte kommer att upprepas av någon av de inblandade parterna
avatar
Håkan Sundström 10 Jan 2015
Owe
Försvara inte den inkompetens som kommunen har för närvarande. Visst är det så att Taxibolaget ska fakturera enligt kontrakt men det är kommunens ansvar att kontrollera frakturerna. Detta är ett parallell fall med vad som skedde när frakturerna från Add chakt betalades utan kontroll för 4 år sedan. Det måste bli konsekvenser av ett sådant slarv. Det finns inget delat ansvar för detta, kommunen måste ha personal med kompetens att förhindra detta och det är Per Kjellanders ansvar att se till detta, men han smiter undan som vanligt. Här har KS ett jobb att göra.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 11 Jan 2015
Håkan, jag försvarade inte någon, läs mitt inlägg igen.
Jag skrev "jag tycker dock att det begåtts fel av båda parter"

Se även Pål Christophersens inlägg, det var det jag också menade, men på ett krångligare sätt:))

Jag förutsätter att vår kommundirektör vidtar lämpliga åtgärder mot socialförvaltningen, och alla övriga förvaltningar, så att detta inte upprepas
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 11 Jan 2015
Hej Owe
Det är inte bara socialförvaltningen som har dålig fakturakontroll, även den tidigare miljö och teknikförvaltningen hade dålig fakturakontroll som betalade felaktiga fakturer. Säkert har vi samma problem i alla förvaltningar. Vår kommundirektör ska avgå eftersom det upprepas och att han inte har en tillförlitlig process i förvaltningarna som förhindrar detta. Att efterskänka drygt 300 000 kr är ett bedrägeri mot skattebetalarna och att den som tagit detta beslut får andra arbetsuppgifter.

Du som ny medlem i KS får i uppgift att driva denna fråga och se till att inkompetent personal i förvaltningarna byts ut.
avatar
Krister Karlsson 14 Jan 2015
För de "efterskänkta" 300 000 kr. kunde man köpt broddar till hela kommunens invånare! Halkbekämpningen är bedrövlig.
avatar
Håkan. Sundström 14 Jan 2015
Krister
För 5 år sedan lade jag fram ett medborgarförslag om att förse samtliga pensionärer och handikappade med halkskydd. Det avslogs av alliansens Nina Lagh med motiveringen att det var varje medborgares ansvar att skaffa halkskydd. Att nu efterskänka 306000 kr till ett privat aktiebolag rimmar inte med moderaternas intention att spara. Mycket är konstigt i denna kommun.
avatar
Krister Karlsson 14 Jan 2015
Mycket konstiga saker. Läs Dagens Nyheter idag, första delen sid. 9. Där finns en utförlig artikel om vad samhällena får betala för varje blixthalka varje år. Eftersom det är högaktuellt nu så kunde jag inte låta bli att tycka det är stötande att man nämner lite i förbigående att ett taxi-bolag slipper betala sina skulder. Det är nog många som skulle vilja slippa betala en sådan summa här i kommunen. Det går som Sundström nämner stick i stäv med rådande politik som moderaterna gick till val på. Ser fram emot TVs Kommungranskarna även i Håbo kommun. Ett land som ligger i norra Europa måste sannerligen satsa stora resurser på halkbekämpning och snöröjning.
avatar
Krister Karlsson 14 Jan 2015
Har jurist godkänt efterskänkning av medborgarnas skattepengar till ett privat taxi-bolag? De som halkar på gångvägar i kommunen får inte ett öre av kommunen. Det osar katt här! Det lönar sig att känna kommunens styrande må jag säga.
avatar
Owe Fröjd 14 Jan 2015
Krister:
Om någon jurist godkänd detta vet jag inte. När ärendet föredrogs inför kommunstyrelsen sade kommundirektör Per Kjellander att han ensam hade befogenheten att göra denna nedskrivning men att han ville infomera KS om sin avsikt.

Har han delegation på denna typen av avskrivningar får KS inte fatta beslut i frågan, endast tycka till, då är det hans beslut.
Jag förutsättar att det han sade är det riktiga men har inte riktigt koll på den nya delegationsordningen, jag får kolla upp det och återkomma om det begåtts något fel
avatar
Owe Fröjd 12 Jan 2015
Hej Håkan

Självklart har jag ett ansvar, dock delat då Bålstapartiet bara har en plats av 13 i kommunstyrelsen, men vi har ett intresse av att detta måste fungera och kommer att bevaka detta.

Ev personal/organisationnsproblem handläggs av kommundirektören, och gäller det kommundirektören så handläggs det av kommunstryrelsens löne och personalutskott, inte offentligt på Håbopartalen:)
avatar
Håkan Sundström 12 Jan 2015
Hej Owe
Jag vet gången i de olika personalärenden, men jag måste ifrågasätta om KS i föregående valperiod hade någon form av kvalitets uppföljning av förvaltningarna.

Jag har i KF ifrågasatt om internkontrollen av förvaltningarna fungerar och fått svar av både Nina Lagh och Maria Åberg att processen för internkontroll fans på plats. Nu visar det sig att även under Agneta Hägglunds period har inte internkontrollen fungerat.

Nu efter artikeln i EP som visar att internkontrollen fortfarande inte fungerar, måste man ifrågasätta kompetensen hos ansvarig personal. Kommundirektören som är ansvarig, måste ha struntat i uppföljningen av sina förvaltningar. Våra revisorer verkar också ha en bristfällig kompetens som inte under så lång tid upptäkt felaktigheterna.

Nu är det väl dax att KS inför en punkt på agendan där kommundirektören ska vid varje tillfälle presentera status på nyckelfaktorer från alla förvaltningar där unika nyckelfaktorer från förvaltningarna presenteras.
avatar
Owe Fröjd 13 Jan 2015
Kommundirektören har redan en stående punkt på dagordningen för information, och där politiker även har möjlighet att ställa frågor och ge uppdrag
avatar
Håkan Sundström 13 Jan 2015
Tack Owe
Då måste jag ställa mig frågan om ledamöterna i KS har den kompetensen att ställa rätt frågor om förvaltningarna och framförallt kunna avgöra och analysera svaret från kommundirektören.
avatar
Owe Fröjd 13 Jan 2015
Nja, man får vad man betalar för:)))))))))))
avatar
Håkan Sundström 14 Jan 2015
Owe.
Du skriver att "man får vad man betalar för", var inget bra svar, menar. Menar Du då att 75000 kr per månad inte räcker för en kommundirektör för att ta sitt ansvar att se till att förvaltningarna har processer som förhindrar att felaktiga fakturer betalas ut.

Om ditt svar avser endast politikerna så förstår jag dig, men då ifrågasätter jag er politiker som odugliga/ inkompetenta att styra kommunen.
avatar
Owe Fröjd 14 Jan 2015
Ja jag menar politikerna i KS som föregående skribent skrev om.
Och som sagt, man får vad man betalar för!

Om du tycker dom är okompetanta och odugliga så ta då lite hänsyn av att en ordinarie ledamot i vår kommunstyrelse har ca 400 kronor i månaden efter skatt för sitt uppdrag (gäller ej kommunalråden)
Allt skäll om hur odugliga och inkompetenta dom är i media, folkmun och här på HP är bara en extra bonus:))
avatar
Pål Christophersen 11 Jan 2015
Den som skickar fakturan har ansvar för att kontrollera att den är korrekt.
Den som mottar fakturan har ansvar för att kontrollera att den är korrekt.

Båda har gjort fel.
avatar
Håkan Sundström 11 Jan 2015
Pål
Du har alldeles rätt i att båda har gjort fel, men det finns inget som heter "delat ansvar" för att felaktigheter har begåtts. Detta är en upphandlad produkt där kommunen ska se till att den upphandlade leverantören har en internprocess som gör att fakturerna ska vara riktiga när de lämnar leverantören (Bålsta Taxi), men att kommunen har det slutliga ansvaret att se till att fakturan är korrekt.

Att efterskänka en så stor summa av våra skattepengar är helt fel med motiveringen att båda har felat är inte rätt. Varje skattekrona ska tillbaka till kommunen, annars är det att betrakta som bedrägeri mot skattebetalarna i Håbo.

Detta är inte första gången som fakturakontrollen inte fungerar i kommunen och därför är det viktigt att detta får konsekvenser hos ansvariga inom kommunen. Högst ansvarig är Per Kjellander som borde avgå eftersom problemet ideligen upprepas.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 11 Jan 2015
VAKNA REVISORER!! MED TANKE PÅ ALLA "BLUFF-FAKTUROR" SOM FINNS I OMLOPP UNDRAR JAG HUR MÅNGA SOM SLUNKIT IGENOM DEN BRISTANDE INTERNKONTROLLEN I HÅBO!! VAKNA REVISORER!!
avatar
Leif Sjöborg 11 Jan 2015
KOMMUNREVISIONENS 5 OBEROENDE FÖRTROENDEVALDA REVISORER SKA ENL LAG GRANSKA OCH KONTROLLERA ALLT INOM KOMMUNENS VERKSAMHET!! UNDER 2014 HAR ANSVARSLÖSA POLITISKA BRISTER UPPTÄCKTS SÅ REVISORER: GRANSKA NU!!!
ALLA BRISTER KOMMER ATT PRÖVAS ENL GÄLLANDE LAGAR!!
avatar
Christian Johansson 15 Jan 2015
"Att nu efterskänka 306000 kr till ett privat aktiebolag rimmar inte med moderaternas intention att spara".

Har hört flera som sagt detta, men här är det uppenbarligen så att kommundirektören har befogenheter att själv ta beslut i detta.
Intressant, vad har kommundirektören för befogenheter egentligen?

Inför nästan kommunval när det nu blir :) , så vill ha en tydlig lista på alla voteringar i KF, samt alla nämnder, vad som voterades om och vilka som röstade vad.

Jag vill också ha en lista på de större beslut som tagits på tjänstemannanivå.
avatar
Taxikund 15 Jan 2015
Är det ens lagligt att efterskänka skulden ?
Det blir ju indirekt som att stödja bolaget och det är väl inte tillåtet enligt kommunallagen ?
avatar
Håkan Sundström 15 Jan 2015
Kan inte tänka mig att det är lagligt, det är bara vår kommundirektör Per Kjellander som tror att han kan göra det. Han borde ställa sin plats till förfogande till en person med ekonomisk kompetens.
avatar
Pål Christophersen 16 Jan 2015
Det är självklart lagligt att efterskänka skulden - frågan är jo VEM som har mandat att göra det. Det är jo inte direkt ovanligt att kommunar efterskänker skulder till idrottslag i ekonomisk kris - men det brukar ofta bli debattar om vem som har mandat att ta beslutet.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 16 Jan 2015
Jaså. Hur många gånger har inte skattebetalarna hjälpt banker som kommit på obestånd. Men att "hjälpa" ett privat taxi-bolag! Etik och moral har väl den här kommunen aldrig haft men man vill höra att detta beslut är riktigt från en skattejurist, tack. Det var mycket prat om Spara och Slösa före valet från moderaterna. Men det var bara en vanlig klyscha inför väljarna. Dock, bravo Enköpings-Posten!
avatar
Pål Christophersen 18 Jan 2015
Det vill alltid vara en debatt om etik och moral - men frågan jag svarade på var om det är lagligt. Och det är det - sedan kan man tycka att det är fel självklart.
avatar
Jonny Svensson 18 Jan 2015
Är det verkligen lagligt? Hur skedde upphandlingen av färdtjänst? Fanns det anbudsgivare som förstod vad det skulle kosta och därmed förlorade affären?
avatar
Leif Sjöborg 16 Jan 2015
EFTERSOM ÅTERBETALNINGAR PÅ 306.000KR BLIR PREJUDICERANDE SÅ VILL JAG HA TILLBAKA MOTSVARANDE 306.000KR I BETALD KOMMUNALSKATT!!
avatar
Håkan Sundström 18 Jan 2015
Efter alla spekulationer i detta ärende (mig inkluderad) bestämde jag mig för att beställa ett möte med ekonomichefen Vipul Vitlani och kommunalrådet Carina Lund för att få en förklaring till kommunens handlande att efterskänka 306000 till Bålsta Taxi.

Faktum är att både kommunen och Bålsta Taxi gjort fel och inte följt avtalet men att den extra debiteringen inte har varit uppsåtlig. Det huvudsakliga ansvaret har legat på kommunen som haft en icke tillförlitlig process för internkontrollen och därför har socialchefen Thomas Brandell skrivit ett komplement till den nuvarande processen för internkontroll.

Varför kommunen efterskänkte 306000 kr till Bålsta Taxi var att om hela summan 906000 skulle krävas tillbaka skulle Bålsta Taxi gå i konkurs och då hade kommunen förlorat hela summan och därför kom uppgörelsen att acceptera dessa 600000 kr som Bålsta Taxi skulle betala in till kommunkassan. Om Bålsta Taxi gått i konkurs hade kommunen förlorat hela beloppet och socialtjänsten hade inte haft någon färdtjänst på många veckor framöver, som hade drabbat de gamla och handikappade mycket hårt.

Situationen blev att välja mellan pest och kolera, skulle man sätta bolaget i konkurs med alla de konsekvenser det för med sig, eller skulle man efterskänka del av skulden. Innan beslutet var kommunen i kontakt med juristerna på SKL för rådfrågning, som gav kommunen rätt att ta beslutet att efterskänka 306000 kr därför att Bålsta Taxi var det enda bolag som laggt in offert när upphandlingen gjordes för 3,5 år sedan och att det inte fanns något annat konkurerande företag.

Den högst ansvarige för detta är naturligtvis Per Kjellander som inte haft en tillfredsställande process beträffande faktura kontroll som han tidigare har påstått ha infört i förvaltningarna. Nu var det socialförvaltningen som felade, men frågan återstår hur situationen är på de övriga förvaltningarna. Det skulle jag vilja ha svar på.

Med den förklaring jag fick av ekonomichefen och kommunalrådet kan jag acceptera beslutet med tanke på våra äldre och handikappades situation om Bålsta Taxi hade gått i konkors. Jag skulle ha viljat att de ansvariga i kommunen hade gått ut i pressen och givit denna förklaring till beslutet så hade vi sluppit alla agresioner och spekulationer.
Mvh
Håkan Sundström
avatar
Helene 19 Jan 2015
Ja eller också tar man reda på fakta innan man går ut med aggressioner och påhopp.
Många här som gör historier större än de verkligen är.
Reply Tummen up Tummen ner
12
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 19 Jan 2015
Helene: Jag tror inte du förstått problemet, eller också är du i maskopi med kommunledningen med Per Kjellander som ansvarig.

Hade Per Kjellander tagit sitt ansvar hade inte detta problem uppstått, hade han infört internkontrollen som han lovat hade inte situationen uppstått. Nu var problemet ett faktum där ett beslut måste tas om att antingen försätta Bålsta Taxi konkurs och inte fått en krona till kommunen, eller ta uppgörelsen om att få 600000 kr av den totala skulden och färdtjänsten kunde fortsätta för våra gamla och handikappade.

Hoppas att du Helene, som föredrar att vara anonym, har förstått hur problemet uppstått och vem som är ansvarig. Beslutet var att välja mellan pest och kolera när problemet var ett faktum. Jag anser att Per Kjellander är det stora problemet som orsakat att kommuninnevånarna får stå för notan. Han själv betalar inte en krona av skulden för att hans bosättning är utanför kommunen, men han orsakade skulden.
Reply Tummen up Tummen ner
-13
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 19 Jan 2015
Till "Helene" avstår jag från kommentar eftersom hon väljer att vara anonym. Men var tacksam att en del medborgare engagerar sig. Dialogen som utlovats i åratal från politikerna till medborgarna har än en gång uteblivit. Detta innebär att man inte kan lita på dem. Tur då att media, i det här fallet, Enköpings-Posten håller ett öga på händelserna. Det är precis det som de är till för.
Reply Tummen up Tummen ner
-16
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 19 Jan 2015
Agneta Hägglund (s), det högavlönade oppositionsrådet borde tagit bladet från munnen i den frågan. Man hon vågar väl inte kritisera någon eftersom de övriga politikerna gett henne så högt "arvode." All opposition ska ju tystas i den här kommunen. Nästa gång; låt företagen gå i konkurs. Svårt att motivera folk att betala skatt när pengarna kastas i sjön gång på gång.
avatar
Krister Karlsson 19 Jan 2015
"Helene" kunde själv tagit reda på fakta. Bålsta-Taxi och Håbo kommun har skött sig klandervärt! Skattebetalarna får stå för notan som vanligt. Tack så hemskt mycket!
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
lina 20 Jan 2015
Förstår mycket väl att flera väljer att vara anonyma, eftersom så fort man inte håller med herrarna tre som tror att det bara är deras arena på Håboportalen blir man anklagad för att vara i maskopi med både den ena eller andra
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 20 Jan 2015
Som redaktören för denna webbtidning sagt flera gånger så blir det inte bättre än vad man själv gör det till så att säga. Det är inte förbjudet att skriva anonymt men det är betydligt trevligare och mer anständigt att ta med hela sitt namn. Det är någonting som varje skolelev får lära sig på svenska-lektionerna.
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 20 Jan 2015
Ni annonyma Lina och Helene, det är bättre att öppet redovisa var man står i sina åsikter än att bedriva ett krypskytte som ni annonyma gör när ni inte vågar träda fram. Skulle gärna vilja veta av er om ni förstått problemet överhuvudtaget.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Pål Christophersen 20 Jan 2015
Jag är inte anonym - men jag kan förstå att många väljar att vara anonyma eller helt struntar i att skriva på Håboportalen.

T.ex. din kommentar: Helene: "Jag tror inte du förstått problemet, eller också är du i maskopi med kommunledningen med Per Kjellander som ansvarig."

Indirekt så säger du "a) Du är korkad eller b) Du skriver anonymt för att du är någon form av Trojansk häst.. Det är en lite oförskämd kommentar.

Du har stor kunnskap om mycket Håkan Sundström, och du ska ha ros för att du har koll på och tar tag i ting som är fel i kommunen - men kommentarer som detta tycker jag du ska hålla dig för god för.
Reply Tummen up Tummen ner
17
Rapportera som olämpligt
avatar
Helene 20 Jan 2015
Nej jag har inte förstått problemet. Jag har inte förstått att man hela tiden ska hitta något att hacka på. Jag har inte förstått varför man ska gå till angrepp mot vissa personer. O.s.v

Men en sak har jag förstått, Jag är dj..ligt trött på er. Ingenting duger åt herrarna. Att ni orkar.
Jag är en simpel medborgare i kommunen men tycker att det finns gränser.
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 21 Jan 2015
Heléne
Om du inte förstått problemet, varför uttalar du dig då. Det blir ju bara ett svammel utan värde det du skriver.
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 21 Jan 2015
Visst kan en del personer gå över gränsen men när det gäller fel på fakturor osv, så påpekade ju Håkan Sundström redan 2012? felaktiga utbetalningar till politiker, allting stämde fick han till svar (rätta mig om jag har fel Håkan?).
Sen visade det sig ju att Nanning fuskat till sig lite pengar, men inte ens nu ville man utreda de övriga som fått felaktiga utbetalningar.
Lägg därtill de där fakturorna till Kraft och Kultur som Håbo kommun inte hade betalat.
Se
http://www.haboportalen.se/nyheter/4358-habo-fick-en-saftig-elrakning.html

och nu detta med Bålsta Taxi, så är det nog väldigt rätt att kritisera.
Var finns ansvaret någonstans???


och sen när det gäller gnäll och pajkastning på politiker så säger jag bara. Minns ni mandatperioden 2006-2010?? Rätt mycket pajkastning politiker emellan och väldigt lite som uträttades (och nej det var inte bara Nina Laghs fel).
Reply Tummen up Tummen ner
12
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 21 Jan 2015
Kan man inte precisera vad man är trött på samt dessutom är anonym kanske man ska skicka in en fågelbild istället.
Reply Tummen up Tummen ner
-19
Rapportera som olämpligt
avatar
lina 21 Jan 2015
Nu är det ju så att alla med en åsikt är ju inte pensionärer, sjukpensionärer eller fritids politiker. Det kan ju vara besvärande och lämna ut sitt namn i vissa frågor.
Tycker det är få som är anonyma som bedriver krypskytte, det klarar ni av så bra själva.
Reply Tummen up Tummen ner
20
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 21 Jan 2015
"Linas" kommentarer är inte kontroversiella så jag förstår inte vad som skulle vara besvärande. "Lina" och "Helene" är konflikträdda och stryker politikerna medhårs. Hur in i norden kan man vara så inkompetent att man låter det gå så långt med Bålsta-Taxi historien? Sedan mörka alltihop! "Lina" och "Helene" skrämmer mig. De framstår som ja-sägare. Politikerna älskar sådana medborgare som inte lägger sig i vad som sker i kommunhuset. Sundström har en ton som man kan bli förbannad på i vissa lägen. Men han får själv stå för hur han uttrycker sig. För övrigt ska de styrande i kommunen TJÄNA medborgarna!
Reply Tummen up Tummen ner
-13
Rapportera som olämpligt
avatar
Lina 22 Jan 2015
Vet du vad som skrämmer mig Krister Karlsson, jo bittra människor som har som sin livsuppgift att gnälla o klaga på allt, som anser sig ha rätt att ta hur mycket plats o tid som helst.
Reply Tummen up Tummen ner
18
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 22 Jan 2015
"Helena" och "Lina" och alla andra med det namnet som blir oskyldigt utpekade. När jag kom hem från ett behandlingshem så hörde jag av en slump på radion "Freedom" med sir Paul McCartney. (Kan man lyssna på på Youtube) Jag kan försäkra er att jag kände frihet. Ingen jävel talar om för mig vad jag ska tycka eller tänka efter det. Knappast några anonyma personer på Portalen. Linas måttstock är inte min. Ang. "ta upp tid!" Menar "Lina" att jag stör kommunens ansvariga på något sätt? Är de finare människor som inte får störas? En elit, en monarki? Jag för min del besvarar inte anonyma inlägg mer.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 23 Jan 2015
Lina och Helene.
Jag tycker att ni båda ska ta del av EP idag den 23 januari, där uttalar sig en professor Olle Lundin i förvaltningsrätt om fallet med de felaktiga fakturorna från Bålsta Taxi och att kommunen med Per Kjellander som ansvarig saknar rutiner för detaljkontroll.

Efter detta och alla de anonyma sarkasmer som ni riktat mot Krister Karlsson och andra kritiker, be dem om ursäkt och avslöja er identitet, så blir diskussionen saklig i fortsättningen.
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 24 Jan 2015
Han (Olle Lundin) skriver i EP (till Lina och Helene som kanske inte har EP):

Citat:
Men det är inte givet att beslutet faller inom lagens ram, enligt Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
– Det är inte självklart det där. Utgångspunkten är att kommunala stöd till enskilda företag inte är tillåtet. Skälen att skriva av skulden är väl i och för sig acceptabla, skulle jag tro. Om en eventuell konkurs innebär att den kommunala verksamheten blir lidande så kan det vara ett godtagbart skäl, säger han, men han betonar att det är ett undantagsfall.
avatar
Jonny Svensson 23 Jan 2015
Jag tycker att sakfrågan är mest intressant och skulle gärna vilja ha några frågetecken uträtade.

Hur stor är kommunens totalkostnad för färdtjänst? Kan man se en miljon i extra fakturering som ett litet misstag?
Hur kommer det sig att Bålsta Taxi fick affären för 3,5 år sedan utan att vara direkt konkurrensutsatta? Hur kommer det sig att det avtal som tecknats gör att Bålsta Taxi gör konkurs om de inte får fakturera extra?
Har kommunen initierat en ny upphandling där man verkligen försöker få in fler anbud? Det är ju farligt att för en så viktig funktion som färdtjänst vara beroende av ett företag som ligger 300 000kr från konkurs.

Någon som kan svara på mina frågor?
avatar
Krister Karlsson 22 Jan 2015
Bra att du är tydlig "Lina". Vem du nu är. Demokrati är inte din melodi i alla fall. Var och en blir lycklig på sin fason, som min farmor sa.
Reply Tummen up Tummen ner
-13
Rapportera som olämpligt
avatar
Lina Persson 23 Jan 2015
"Krister Karlsson" (om det nu är det du heter" Det jag o många fler med mig reagerar på är de personangrepp som uppstår utan någon som helst självrannsakan eller eftertanke.
Blixtsnabbt hoppas man på drevet utan att kontrollera fakta eller bakgrund. Men nu avslutar jag tråden för min del med att önska dig ett fortsatt trevligt liv oavsett om du befinner dig på behandlingshem eller inte...
Min mormor sa alltid Är det halt ute använd sunt förnuft och broddar
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 23 Jan 2015
Jag besvarar inte okända s.k, anonyma inlägg. Innan du och din kompis ger dig på människor, observera att de kanske har haft ett långt liv redan med både VD.ar och chefer och annat. För mig finns ingen överhet i den bemärkelsen. Respektera äldre människor och deras erfarenheter! Hej då! Det är enkelt att skriva massa skit anonymt!
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
totalt: 21 | visar: 1 - 21

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2724