Vykort med gamla Bålsta motiv

| Bålsta | Gamla Bålsta |

| Skoklosters slott | Skokloster kyrka | Skokloster Wärdshus och Motormuseum | Skokloster övrigt |

| Kalmarsand | Yttergran | Övergran | Krägga | Biskops-Arnö | Häggeby |

| Gårdar | Övriga |

Bålsta Ålderdomshemmet
Bålsta Ålderdomshemmet

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivargård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivargård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Bålsta Gästgivaregård
Bålsta Gästgivaregård

Diversehandeln
Diversehandeln

Diversehandeln
Diversehandeln

Gamla Bålsta
Gransätersskolan

Gransätersskolan
Gransätersskolan

Gamla Bålsta flygfoto
Gransätersskolan, flygfoto

Gamla Bålsta
Gamla Bålsta, Stockholmsvägen

Gamla Bålsta
Gamla Bålsta, Stockholmsvägen

Gamla Bålsta
Gamla Bålsta, Stockholmsvägen

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta flygfoto, (nuvarande Vi)

Gamla Bålsta
Gamla Bålsta

Gamla Bålsta
Gamla Bålsta

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta, flygfoto

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta, flygfoto

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta flygfoto

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta, flygfoto

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta flygfoto

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta flygfoto

Gamla Bålsta Flygfoto
Gamla Bålsta Flygfoto

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta flygfoto

Gamla Bålsta flygfoto
Gamla Bålsta flygfoto

Gamla Bålsta Flygfoto
Gamla Bålsta Flygfoto

Järnvägsstation parken
Järnvägsstation parken

Järnvägsstation parken
Järnvägsstation parken

Järnvägsstation parken
Järnvägsstation parken

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Järnvägsstationen
Järnvägsstationen

Lilkumla Handelsbod
Lilkumla Handelsbod

Lilla Hagalund
Lilla Hagalun

Rozens Diversehandel
Rozens Diversehandel

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook