Håbo kommun

 Håbo kommun flagga

Besöksadress
  
Centrumleden 1
 

746 80 Bålsta
Tfn: 0171-525 00
Fax: 0171-563 33
http://www.habo.se/haaboKommunfakta
 
Håbo kommun omfattar ett markområde på ca 142 km2. Kommunens högsta punkt: Håberget, drygt 61 meter över havet. De äldsta kända spåren av människor i Håbotrakten är från senare delen av stenåldern, ca 4000-1800 f. Kr.


Orterna i Håbo kommun

Bålsta centralort, Getberget och Notholmen, Häggeby och Vreta, Kivinge, Kumla och Jädra, Krägga, Lugnet, Råby, Slottsskogen, Söderskogen, Torresta och Viksjö. Håbo är ett mycket gammalt ord som ungefär betyder hembygd (enl. susning.nu)


Håbo kommunvapen
Kommunvapen
Vapnet är tämligen nytt (från 1978), men Guds lamm är en gammal symbol för Håbo. Tinkturerna är desamma som i Upplands vapen.


Kommunalråd
Carina Lund (M)

 

Invånare i kommunen, Antal, 2014
20 034
 
Medelålder, År, 2014
39,6
 
Befolkningsökning, Procent, treårsbasis, 2011-2014
1,6
 
Medianinkomst, Kronor, 2013
287 028
 
Skattesats, Procent, 2015
32,50
 
Andel högskoleutbildade, Procent, 2014
16,6
 
Förvärvsfrekvens, Procent, 2013
83,6
 
Andel företagare, Procent, 2013
7,4
 
Nyföretagande, Per 1 000 inv, 2013
11,8
 
Öppen arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Procent, 2014
4,3
 
Andel förtidspensionärer, Procent, 2014
4,5
 
Företagsklimat, ranking 1-290, Ordningstal, 2015
99
 
Största privata arbetsgivare, Antal anställda, Nov 2014
GYPROC AB
Antal anställda: 125
 
Största offentliga arbetsgivare, Antal anställda, Nov 2014
HÅBO KOMMUN
Antal anställda: 1 425
 
Kommunens skatteintäkter, kr per invånare, 2014
45 477
 
Statsbidrag och utjämning till kommunen, kr per invånare, 2014,
1 520
 
Kommunens kostnader, kr per invånare, 2014
45 273

Källa: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Oversikt-for-region/?region=0305
 
 


Håbo ligger i landskapet Uppland


Land
 skapsvapen
I rött fä
lt ett riksäpple av guld. Vapnet skapades till Gustav Vasas liktåg 1560 och riksäpplet är symbolen för den andliga och världsliga makten.

Landskapsblomma: Kungsängslilja
Landskapsdjur: Havsörn
Landskapsfisk: Asp
Landskapsfågel: Havsörn
Landskapsgrundämne: Yttrium
Landskapsinsekt: Cinnoberbagge
Landskapäpple: Bergius
Landskapsmossa: Aspfjädermossa
Landskapsrätt: Uppländsk husmanskost
Landskapssten: Hälleflinta
Landskapsstjärna: Altair
Landskapsstjärnbild: Örnen
Landskapssvamp: Karl Johansvamp.

Socknar, härad mm

Det som idag är Håbo kommun var tidigare Håbo härad ( med socknarna Häggeby, Kalmar, Skokloster, Yttergran, Övergran) samt även socknarna Håtuna och Håbo-Tibble (förr bara Tibble). De socknar i Håbo härad som tillhör Tiundaland* bildade, vid kommunreformen som genomfördes den 1 januari 1953, Håbo kommun. Socknarna i Attundaland, Håtuna och Tibble, fick däremot ingå i Upplands-Bro kommun. *Tiundaland är ett historiskt geografiskt område i nuvarade Uppland. Tiundaland omfattade enligt en förteckning från år 1314 även Håbo.

Vänorter
Fredensborg/Humlebaeck i Danmark, Nittedal i Norge, Ingå i Finland och Paide i Estland. Dessa orter ligger liksom Håbo på pendlingsavstånd till respektive huvudstad och har alla haft en positiv utveckling under de senaste åren. Vänortsverksamheten har under årens lopp varit omfattande med ett stort utbyte på föreningssidan. Vänorternas representanter träffas regelbundet för att planera och utveckla samarbetet.

Lästips om du vill veta mer om Håbo
Autio, Tuula: Hembygd Håbo: historia i genomfartsland: kulturminnesvårdsprogram för Håbo kommun En bok som ger alla hembygdsintresserade kunskaper i kommunens kulturhistoria. Rikt illustrerad.

Jag, Jan Fridegård

självbiografiska texter från Enköpings- och Håbotrakten Detta är ett urval av Jan Fridegårds berättelser och dikter gjort av Hans Söder, Lisbeth Sedin och Hasse E-son. Inriktningen har varit det lokal-historiskt intressanta. Fridegård är en stolthet för Håbotrakten och han har fått ge namn åt det nya Bildningscentrum Jan Fridegård i Bålsta. Urvalet är gediget och texterna ger läsaren inblick i statarliv och folkbildning i södra Uppland. De fina illustrationerna i form av små inledningsvinjetter av Erik Hermansson har tyvärr fått en alltför blygsam storlek. Lars Furuland inleder med en introduktion till Jan Fridegårds Uppland.

På gräddburkens & snusnättas tid

Håbo i bilder omkring 1900-1950 En intressant bildberättelse om Håbo kommun. En resa i tid och rum genom bygder som genomgått stora förändringar. Fotografierna skildrar arbetsliv, fest och vardag.

Kylsberg, Bengt

Skoklosters slott : ett fönster mot stormaktstiden. En utmärkt bok som framförallt innehåller fotografier av mycket hög kvalitet.


In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook