Kommunikationer

Håbo har mycket goda kommunikationer. Bålsta tätort har ett centralt läge bland mälardalens städer, med närheten till Stockholm som en stor fördel. De många allmänna kommunikationerna möjliggör goda kollektiva färdsätt både till och inom kommunen. Mälarbanan och E18 skär genom Bålsta och där har även pendeltåget från Stockholm en slutstation. Halvtimmestrafik finns till Stockholm (SJ:s intercity-tåg samt SL:s pendeltåg) och till Enköping/Västerås (SJ:s intercity-tåg samt UL-buss 803). Uppsala nås med UL-buss 895. Restiden är c:a 50 minuter. Bålsta har även direktbussar till Arlanda flygplats med UL-buss 803.

Håbo kommun har goda förbindelser till Stockholm.

Pendeltåg
SL:s Pendeltåg går var 30:e minut hela trafikdygnet. Med SL:s pendeltåg reser du till Stockholms central på 38 minuter. Pendeltåget stannar även i:

  • Bro
  • Kungsängen
  • Kallhäll
  • Jakobsberg
  • Barkarby
  • Spånga
  • Sundbyberg
  • Karlberg
  • Stockholms central

Tåget fortsätter därefter till Västerhaninge och Nynäshamn.

SJ:s regionaltåg
SJ:s regionaltåg går till Sundbyberg och Stockholms central. Med regionaltåget når du Sundbyberg på 22 minuter och Stockholm Central på 30 minuter.

Buss
Halvtimmestrafik finns till Enköping och Västerås (SJ:s regionaltåg samt UL-buss 803). Uppsala nås med UL-buss 895 och 896. Restiden är c:a 60 minuter.

Bålsta har även direktbussar till Arlanda flygplats med UL-buss 803, 870 samt till Barkarby-Kista med UL-buss 898.

Följande busslinjer trafikerar Bålsta: Lokala linjer i Bålsta
301 Bålsta station - Kalmarsand
302 Bålsta station - Hagviken (Åbergs museum, Bista Industriområde, Viby)
303 Bålsta station - Skörby Skog (Åkerby)
304 Busslinje som trafikerar Bålsta tätort med sju turer varje vardag mellan klockan 08.30 och 14.30 och sju turer på helger mellan klockan 10.30 och 16.30.
305 (lågtrafik kväll och natt) Bålsta station - Kyrkcentrum - Skörby - Hagviken - Aronsborg - Kalmarsand - Bålsta station Landsbygdslinjer
310 Bålsta station - Krägga (Kyrkcentrum, Västerskogsindustriområde) 311 Bålsta station - Skokloster (Häggeby) Regionala linjer (reguljära)
803 Bålsta - Enköping
803 Bålsta - Arlanda (Märsta, Sigtuna)
895 Bålsta - Uppsala (Övergran, Örsundsbro)
898 Bålsta - Barkarby - Kista (Enköping) Särskild trafik (enstaka direktturer)
870 SNABBUSS Bålsta - Flygskolan - Arlanda
896 SNABBUSS Uppsala - Bålsta Tidtabeller och trafikinformationUpplands Lokaltrafiks hemsida

Busstider Kontrollera störningar i busstrafiken

Pendeltrafiken, SL:s hemsida mm

SL:s hemsida
SL:s trafiknyheter
Planera din resa med pendeltåget


SJ:s hemsida
Tågtider
Kontrollera trafikläget vid Bålsta station  
www.trafiken.nu

Övrigt

Länkar till Bålsta Taxi, HåboBuss mm

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook