Hem | Företag | Årets Företagarkommun 2011 - Håbo klättrar

Årets Företagarkommun 2011 - Håbo klättrar

image

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt för Företagarna och UC. Grundtanken är att uppmärksamma var företagandet utvecklats bäst under året. Framgångsrika företag och företagare är en förutsättning för lokal utveckling.

Fokus i många näringlivsundersökningar ligger på vad politikerna gör för företagarna. I denna undersökning visar man istället på vad företagarna gör för kommunen och dess invånare i form av tillväxt. Under ett enskilt år betyder företagens prestationer och konjunkturutvecklingen mer för tillväxten än regelverk och skatter.

I undersökningen för 2011 har man använt sex faktorer varav fyra ur bokslutet för 2010. Alla dessa grupperades kring två kategorier: omsättning och resultat.
 
Håbo placerade sig på plats 102 (243 i fjol).
Enköping kommun hamnade på plats 213 (48 i fjol).

Läs mer:

Riksrapport - Årets Företagarkommun 2011

Ranking för uthållig tillväxt - sammanställning av resultat från sju års undersökningar
Sveriges mest uthålliga tillväxtkommuner 

Länsranking 2011 

Om Årets företagarkommun - hur man utsåg Gällivare kommun till årets vinnare.
 

Rapporter för Sveriges samtliga län 2011

Källa: uc.se