Hem | Företag | Skipark360´s svar till eventuellt oroliga skattebetalare

Skipark360´s svar till eventuellt oroliga skattebetalare

image

Här kommer svaret på förra veckans insändare, Öppen fråga till vårt kommunalråd Agneta Hägglund.

Svar på insändare från 2 december 2011 (Öppen fråga till Agneta Hägglund)

Vad gäller besökarantalet så har vi sagt c:a 550 000/år, vilket skulle ge omkring 1 500 besökare/dag i snitt. Dessutom visar benchmarking att c:a 50% är återkommande besökare. Vi på Skipark360 kommer naturligtvis alltid att ”stresstesta” vår budget då det ligger i vårt och våra investerares intresse att detta inte är ett luftslott. Styrelsen som består av erfarna människor har till uppgift att just granska de ekonomiska förutsättningarna i projektet under hela dess livslängd och inte minst innan byggnationen påbörjas.

Vad beträffande kommunens nedlagda kostnader är det i enlighet med gällande regler att kommunen genomför delar av planprogrammet, men dessa kostnader har man oavsett Skipark eller annan verksamhet. Kommunen köpte området för att förlägga verksamhet i det, om man inte tar kostnad för planarbetet står man med mark som man betalat dyrt för men inte kan använda. Vår målsättning är att genom Skipark skapa ännu mer tillväxt i kommunen, på så sätt kommer också kommunens kassa drygas ut med nya skatteintäkter. Genom Skiparks etablering ger vi kommunen stora möjligheter att på sikt satsa ännu mera på våra kärnvärden: skola, vård och omsorg.

Vi hoppas kunna lova er garanterat vita jular från 2015 och framåt!

Mvh

Glenn Bovin
Skipark360