Hem | Företag | Hälsokonferens lanserar unik tjänst

Hälsokonferens lanserar unik tjänst

image

Nu finns det en helt ny webbtjänst, HälsoKonferens, som gör det lätt för företag att satsa på personalhälsa. Det är ett arbetsverktyg som kopplar ihop konferens¬arrangörer och dem som arbetar med olika typer av hälsotjänster, leverantörerna finns samlade på webben och är sökbara både geografiskt och efter vilken typ av hälsoaktiviteter man levererar.

Bristande hälsa hos personalen kostar idag företagen stora summor. Högt tempo och stora arbetsmängder ställer extra höga krav på stresstålighet och fysik för att inte leda till hög sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar. Genom att satsa på förebyggande åtgärder i form av kunskapsspridning, inspiration och fysiska aktiviteter kan både mycket lidande och pengar sparas. Dessutom uppmuntras individen till eget hälsoarbete som resulterar i en högre livskvalitet.
En konferens med ett bra upplägg med strategiska inslag av både avslappnande och uppiggande aktiviteter ökar deltagarnas möjlighet att få ut så mycket som möjligt av konferensinnehållet. ”Detta är också ett utmärkt sätt för företagen att både öka personalens kompetens i hälsofrågor och ge dem möjlighet att prova på olika aktiviteter. Oftast räcker det inte med kunskap, den praktiska delen spelar en avgörande roll för kunna ta steget mot ett hälsosammare liv och därmed också en gladare och mer motiverad personal” säger Agneta Wistrand, VD för Hälsokonferens.

I tjänsten finns en bas av leverantörer inom hälsosektorn. Tjänsten ger konferensarrangörer olika hjälpmedel för att sätta samman konferensupplägg med hälsoinslag och möjlighet att söka fram lämpliga resurser för leveransen av hälsoaktiviteterna. På så sätt kan konferensarrangörer erbjuda sina kunder skräddarsydda och hälsoinspirerande konferenser, gärna med lokala leverantörer som man kanske inte kände till tidigare.

Attila Gal
Håbo Portalen