Hem | Företag | Förslag att avsluta detaljplaneprogram avseende Skipark 360

Förslag att avsluta detaljplaneprogram avseende Skipark 360

image

Håbo kommun har sedan Skipark 360 aktualiserades varit noga med att påpeka att projektets ekonomiska förutsättningar är avgörande för hur kommunen ska förhålla sig till projektet.

Med anledning av den senaste tidens händelseutveckling kommer kommunstyrelsens förvaltning föreslå kommunstyrelsen att avsluta detaljplaneprogrammet för Dragelund som inkluderar en möjlig etablering av Skipark 360.

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har sedan tidigare fattat två beslut:
1.    Skapa två alternativa detaljplaneprogram för markområdet Dragelund. Ett för verksamheter såsom industri, handel och kontor och ett annat för inomhusskidanläggning och verksamheter.
2.    Pröva möjligheten att teckna ett intentionsavtal med Skipark 360 avseende de planer de har.

Innan ett intentionsavtal kunde bli aktuellt ville vi vara övertygade om att projektet var realistiskt och genomförbart. Vi granskade därför Skipark 360s affärsplan, deras ekonomiska styrka, ledning med mera.

Genom vår granskning har vi kommit fram till att affärsplanen inte är tillräckligt bra och att de inte varit så framgångsrika i sin jakt på investerare som vi hade hoppats. Vi informerade Skipark 360 i början av februari om att vi ville se en ny affärsplan om en fortsättning med planprogramsarbetet skulle bli aktuellt. Vi ville även se bevis på nya investerare, vilket Skipark 360 utlovade. I väntan på en ny affärsplan har förvaltningen inte aktivt arbetat med planprogrammet för en inomhusskidbacke.

- Tyvärr har Skipark 360 inte presenterat vare sig en ny affärsplan eller nya investerare och därmed finns inte längre förutsättningar för något intentionsavtal eller detaljplaneprogram, säger Håbo kommuns kommundirektör Per Kjellander.

- Det faktum att Skipark 360 valt att begära sig själva i likvidation har stärkt oss i vår uppfattning att inte arbeta vidare med detta projekt och förvaltningen kommer därför att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att vi ska arbeta vidare med ett detaljplanprogram för verksamheter såsom industri, handel och kontor, istället för mot en inriktning med en inomhusskidbacke, avslutar Per.