Hem | Företag | Seminarium om hållbar energihushållning

Seminarium om hållbar energihushållning

image

Onsdagen den 21 mars på Skokloster Bygdegård tjuvstartade Håbo Miljövecka med ett fullmatat seminarium arrangerat av Skokloster Bygdegårdsförening och Naturskyddsföreningen med energi som den röda tråden.

Först ut som föreläsare var Mattias Örtenvik, projektledare för Sustainable City E.ON Sverige. Den förnyelsebara energin är på frammarsch i Europa, vilket ställer stora krav på kraftnäten, i synnerhet på de små och medelstora. E.ON. är en viktig aktör och står för exempelvis 70 % av produktion av el från havsbaserade vindkraftverk. Smarta nät har också blivit en viktig fråga i EU-sammanhang. I Sverige är vi dåliga på att använda ekonomiska styrmedel emedan man i Tyskland har stora stödsystem för produktion av förnyelsebar energi och Danmark har man exempelvis infört differentierad skatt på nya bilar. För en ny bil med en motor med petroleumprodukter som bränsle betalar kunden 180 % i bilskatt emedan bilskatten för elbilar är 0 %. En alt större del av EU:s befolkning väljer att bo i städer. År 2020 beräknas 80 % av befolkningen bo i städer, en utmaning som också påverkar hur energiförsörjning och distribution skall utformas. I Malmö, en storstad med en befolkning på 300 000 invånare och med en inflyttning på 5 á 6 000 nya invånare per år har E.ON. valt att satsa på att bygga energismarta hus. Ett sådant projekt är Västra hamnen i Malmö, där åtta energismarta hus uppförs, och där de boende själva kommer att ha kontroll på sin energiförbrukning via mätare. Exempelvis kan då de boende styra sin egen energiförbrukning genom att t.ex. välja en tvättid när elpriset är som lägst. Den nya stadsdelen Hyllie (i södra Malmö) kommer att gå ett steg längre i form av nya lösningar där bostaden i sig själv producerar hela eller delar av energin och med system där energi kan återvinnas.

Carl-Uno Lindin fortsatte seminariet med att informera om en planerad anläggning för eldning av brännbart avfall för produktion av fjärrvärme kombinerat med en anläggning för rötning av biologiskt avfall vid Högbytorp. Anläggningen kommer att geografiskt ligga mellan Ragn Sells befintliga återvinningsanläggning och E18, nordväst om Bro. Den nya anläggningen kommer att ersätta sju mindre uttjänta anläggningar i Järfälla. Upplands-Bro och Håbo kommuner och kommer att skapa helt nya möjligheter att bygga ut det befintliga fjärrvärmenätet i berörda kommuner. Den nya biogasanläggningen kommer både att producera fordonsgas (gasfraktionen, beräknad produktion av 90 GWH/år) och jordförbättringsmedel (den våta fraktionen, beräknad produktion av 150 000 ton/år) från avfallet.

Den tredje presentationen stod Sören Blomgren för. Han är rörmokare med 30 år i branschen och driver sedan år 2000 firman SB Rör & Produktion, ett företag som förser både stora och små kunder med klimatsmart utrustning för att hålla nere energiförbrukningen.

Den sista presentationen handlade om solenergi. Håkan Nihlman berättade om sina planer på att starta en solelförening (Solel i Enköping – Håbo Ekonomisk Förening) och som han efterlyste medintressenter till. Sveriges första solelförening startades 2009 på initiativ av Sala-Heby Energis VD, Kenneth Mårtensson och har redan byggt tre anläggningar på olika ställen i kommunerna. Tack vare ett fördelaktigt kontrakt med Sala-Heby Energi så är denna förening mycket lönsam för dess medlemmar. Kjell Bengtsson berättade om en mobil solpanel, en s.k. solföljare som skulle kunna vara ett objekt för solelföreningen att investera i. Fördelen med en solföljare jämfört med en konventionell solpanel är att solföljaren följer solens rörelser och producerar därför 45 % mer el än den konventionella solpanelen.

Håkan Nihlman
Naturskyddsförening Håbo