Hem | Företag | Benders fortsätter dumpa industriavfall i Bålsta Västerskog

Benders fortsätter dumpa industriavfall i Bålsta Västerskog

image

(Insändare) Det har pågått i flertal år nu men ökar. Kommunen verkar inte kunna stoppa dumpningen av industriavfall i öppna diken. Industriavfallet transporteras vidare genom villaområden och slutligen till Mälaren där vi tar vårt dricksvatten.

Utsläppen är starkt basiska och har höga pH-värden (typ lut) färgen är starkt gul och ger ett lager av slam i diket.
Enligt min bedömning tar kommunens tjänstemän / politiker inte detta miljöproblem på allvar, då inget görs för att stoppa industriavfalls dumpningen, trots kontakter och kommunikation.

Det kanske är så illa att ansvariga tillståndsmyndigheter blundar för denna verksamhets tillkortakommande.
Bifogar bilder som jag tagit idag vid Benders stora industriavlopp i Västerskogs industriområde, diket och utsläppen sker på kommunal mark.
Förskolebarn uppehåller sig i närheten av utsläpps området, nedströms sker avrinningen via flera villaområden och grönområden.
Det är kanske är så enkelt att om man driver ett stort företag i Håbo kommun så behöver man inte ta någon miljöhänsyn. De bestämmer själva vad som är bra kortsiktigt för företaget.

Rolf Adolfsson

Bifogar bilder jag tagit idag den 2 oktober 2012