Hem | Företag | Anbudsskola för 18 lokala företagare

Anbudsskola för 18 lokala företagare

image

Håbo Marknads AB arrangerade den 12 november en kostnadsfri heldag med anbudsutbildning. Det var en uppföljning till Anbudskvällen som var den 17 oktober.

Utbildningen lägger basen för att självständigt kunna skapa attraktiva anbud. Fokus på försäljningsmöjligheten, inte de juridiska frågorna, dessa får upphandlaren ta ansvar för.
Utbildningen var både praktiskt och teoretiskt, där vi varvar olika moment.

●     Hur hittar vi affärerna?
●     Vilka lagar gäller, hur mycket behöver vi kunna om detta?
●     Vi går igenom affärsprocessen, när och hur fattas besluten?
●     Elektronisk anbudsgivning
●     Att tänka på om upphandling inom Håbo kommun – lokalt fokus
●     Förfrågningsunderlaget – vad ska man tänka på ?
●     Anbudsutvärderingen – vad är viktigt att tänka på när man lämnar anbud
●     Överprövning och skadestånd, hur går man tillväga, är det någon idé?
●     Ramavtal och avrop, ansvarsfrågor

En ny utbildning kommer att arrangeras den 4 mars 2013.

Per Andersson
Håbo Marknads AB