Hem | Företag | Så här utvecklas näringslivet i Håbo!

Så här utvecklas näringslivet i Håbo!

image

UC Näringslivsanalys visar hur näringslivet ser ut i en kommun och bygger på uppgifter om samtliga aktiebolag i Sveriges alla kommuner och analyser av företagens bokslut.

UC:s Näringsanalys visar hur näringslivet utvecklas i Håbo kommun.

Klicka på länken för att läsa analysen (PDF):
http://habo.se/global/Marknads%20AB/pdf/2013/N%c3%a4ringslivsanalys%20H%c3%a5bo%20kommun%202013-09.pdf