Hem | Företag | UF-företagare på frukostmöte

UF-företagare på frukostmöte

image

Tisdagens frukostmöte var fullsatt till sista stolen när UF-företagare från Fridegårdsgymnasiet presenterade sina företag.

Morgonen inleddes med att Kjell Wassholm från Go Fixit presenterade ett erbjudande om it-hjälp för Håbos företag.

Kjell Wassholm

Kjell startade Go Fixit i sitt garage för sex år sedan och idag finns företaget i Draget och har 4,5 heltidsanställa. Lär mer om Go Fixit här.

Christine Langvardt Anna Dahlström

Christine Langvardt och Anna Dahlström berättade om företaget 8877 som de har drivit tillsammans i ett år. De erbjuder träning för företag och andra grupper i företagets egna lokaler eller utomhus. Läs mer om 8877 här.

Henrik Arwidsson Sofi Lahyani

Från Ung Företagsamhet i Uppsala län kom Henrik Arwidssin, regionchef och Sofi Lahyani, som är ansvarig för UFs verksamhet i grundskolan. De berättade om hur man arbetar tillsammans med företag och skolor för att öka ungas kunskaper i ämnet entreprenörskap. Läs mer om UF i länet här.

Kerstin Morin

Flera UF-företag från Fridegårdsgymnasiet kom sedan upp på scenen för att presentera sina företag: Soundlux, Kalaslådan, TrolleyTray och The Talk. På bilden ovan syns Kerstin Morin, UF-lärare vid Fridegårdsgymnasiet. Läs mer om UF på Fridegårdsgymnariet här eller om hur Håbo Marknads jobbar med entreprenörskap i skolan här.

Gunnar Lund

Combimix ligger i Västerskog och är ett av Håbos större företag. VD Gunnar Lund berättade om företagets verksamhet och hur man gått från 28 till 60 anställda på tolv år. Combimix tillverkar betong och golvavjämningsprodukter och har en intrenationell marknad. En närmare presentation av företaget kommer i nästa Nyhetsbrev för näringslivet som kommer ut i mars månad. Läs mer om Combimix på deras webbsida här,

Frukostmöte 3 februari 2014

Per Andersson från Håbo Marknads AB avgav därefter två löften från marknadsbolagets sida, om hur man kommer att arbeta för att stärka näringslivet i Håbo. Mötesdeltagarna fick därefter själva skriva ner egna löften om hur de kan hjälpa till med samma sak. En sammanställning av dessa löften kommer att presenteras i nästa Nyhetsbrev för näringslivet som kommer i mars månad. Petra Forsström bjöd också in alla företagande kvinnor i Håbo till After Work den 27 februari på Bålsta Gästgivaregård. Då ska man också starta upp föreingen HQF som hittills varit ett löst nätverk. Läs mer om HQF här.

Text & Foto: Håbo Marknads AB