Hem | Företag | Fult påhopp på Bålsta Taxi

Fult påhopp på Bålsta Taxi

image

Med feta rubriker på E-P:s förstasida hängs Bålsta taxi ut för felaktiga fakturor. Inne i tidningen fortsätter påhoppet med lika mycket trycksvärta.

Men, felet är inte Bålsta Taxis. Felet är att Håbo kommun saknar, sedan länge, både kunskap och kompetens hur internkontrollen ska fungera. Med en fungerande organisation och med kompetenta chefer  hade detta aldrig hänt. Redan 2012 blev kommunens politiskt tillsatta revisorer påvisade felaktigheter av ekonomisk karaktär. Någon åtgärd att stoppa felaktigheterna gjordes aldrig. När man sedan har revisorer från PWC, PriceWaterhouseCoopers, som granskare, förstår jag inte kommunalrådet Carina Lunds uttalande, citat ”. . . .man kan säga att vi kanske skulle ha uppmärksammat det tidigare” slut citat. Fan tror´t, som man säger.

Jan-Eric Hernkrantz