Hem | Företag | Skoklosterfrukost hos Svenska Kyrkan i Sjövillan

Skoklosterfrukost hos Svenska Kyrkan i Sjövillan

image

Torsdagen den 21 april träffades nära trettio lokala företagare för en gemensam frukost i Sjövillans café i Skokloster.

Fyra gånger om året arrangerar Håbo Marknads AB frukostmöten i Skokloster där det lokala näringslivet kan nätverka och lyssna på intressanta föredrag.

Lars-Olof Eklund inledde dagens frukostträff med att berätta om det tvåtusenåriga "företag" han företräder, den kristna kyrkan. Medlemsantalet I Håbo är högre än genomsnittet i Sverige men även här tappar man medlemmar. Kyrkans arbete består av mycket mer än gudstjänster och kyrkoherden fick många förslag från deltagarna på hur man kan öka sin synlighet och popularitet i Håbo.

Teresa Fröling och Monica Bunnå berättade om kyrkans barn- och ungdomsarbete som bedrivs i både Skokloster och Bålsta. I år genomför man för första gången också ett sommarkollo för barn födda 2004-2006 där 70 barn från Håbo kommun får gå på dagläger med frukost, lunch och mellanmål helt kostnadsfritt. 19 personal från både kyrkan och håbo kommun kommer finnas på plats för att ge barnen meningsfulla dagar i Skokloster. Sommarkollot genomförs 13-17 juni. Information om sommarkollot kommer snart finnas på Svenska Kyrkan i Håbos hemsida.

Rolf Wallin från Skokloster Gille berättade därefter om ett häfte om kyrkans och bygdens historia som gillet producerat. Skriften finns att köpa i kyrkan och via gillet. Läs mer om Skokloster Gille här.

Från Håbo kommun kom Marie Pettersson och berättade om översiktsplanearbetet för Håbo som pågår. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som pekar ut vilken riktning kommunen ska gå. Ett förslag till översiktsplan arbetas fram och presenteras i december 2016. Förslaget ska då ställas ut och synpunkter inhämtas. Beslut om översiktsplanen ska tas våren 2018. Läs mer om Håbo kommuns arbete med översiktsplanen här.

Sist på programmet stod Nationaldagsfirandet 2016. Jörgen Allstedt som projektleder Nationaldagen 2016 berättade att årets firande blir mer festdag än tidigare: mycket aktiviteter, musik, medborgarskapsceremoni, mat och dryck utlovas! Läs mer om årets nationaldagsfirande här.

Källa: Håbo kommun