Hem | Företag | Lokalt företagsklimat Ranking 2016 - Håbo halkar efter

Lokalt företagsklimat Ranking 2016 - Håbo halkar efter

image

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Håbo kommun tappar 17 placeringar jämfört 2015 och ligger nu på 116:e plats.

De sämsta placeringarna för Håbo var i kategorierna  Tjänstemännens attityder (210), Tele- och IT-nät (220) och Tillgång till kompetens (221).

Bättre gick det då för "Andel i arbete 2014" (plats 18!), "Marknadsförsörjning 2015" (27) och "Skolans attityder" (35).

Kilcka på länjem för att läsa hela rankningen:
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/lokalt-foretagsklimat-ranking-2016pdf_655658.html/BINARY/Lokalt%20f%C3%B6retagsklimat%20Ranking%202016.pdf

Attila Gal
HåboPortalen