Hem | Företag | Håbo kommuns politiskt låsta läge hotar Bålsta centrums framtid

Håbo kommuns politiskt låsta läge hotar Bålsta centrums framtid

image

(Pressmeddelande) Angående ICA Maxis etablering i Gröna dalen området.

ICA har under de senaste åren tittat på att skapa förutsättningar för en livsmedelsbutik som för en längre framtid skulle tillgodose behovet för de boende i Håbo kommun. En ICA Maxi skulle säkerställa att kommunen ligger i utvecklingens absoluta framkant inom dagligvaruhandel och delar av sällanköpshandeln. Vi vill förstärka det vi redan är bra på och till det addera sortiment som det idag inte finns plats för. B.la vet vi att många barnfamiljer efterfrågar detta och vi vill ge kunderna både inspiration och bekvämlighet.

Vi på ICA i Bålsta har länge haft som målsättning att vara en aktiv del av samhället och hjälpa till där möjlighet ges. Att t.ex. hålla centrumet levande har under lång tid varit en stöttefråga i olika forum där vi har varit aktiva. Vi ser centrum som en naturlig mötesplats som ska tillhandahålla ett brett utbud av caféer, klädaffärer, sportbutiker, advokater, hälsovård, och övrig service. Dessutom vill vi aktivt vara med och främja möjligheterna för Håbo kommuns vision om ett grönskande och levande Gröna dalen område där ungdomar och aktiviteter skall få en större tillgänglighet.

En etablering av ICA Maxi i Lillsjöområdet skulle riskera att utarma centrumhandeln. Dessutom skulle förutsättningarna göra det svårtillgängligt för en stor grupp människor i framförallt Bålstas centrala delar att kunna sköta sin dagligvaruhandel utan att behöva använda bil för transport. Transporter i samband med varutillförsel till butiken vid ett eventuellt etablerande i Gröna dalen har undersökts och kartlagts. Transporterna av varor kommer inte att nämnvärt öka. Självklart ska det säkerställas att trafiken till butiken oavsett orsak inte skapar någon trafikpåverkan som riskerar att göra det osäkert för våra barn och ungdomar i området och inte heller störa kringboende.

Efter en flera år lång dialog med kommunen om vår vilja att utvecklas togs ett genomarbetat förslag fram, Gröna dalen visionen med koppling till centrumets utveckling. Det känns nu oerhört frustrerande när upplevelsen är att folkvalda personer håller prestigen och ibland även egna intressen före kommunen och dess invånare. Vi förespråkar självklart en ordentlig utredning i ärendet, men då med alla fakta på bordet och med inblandade parter närvarande. Alla frågor kan inte heller vara lösta innan man startar ett detaljplanearbete utan det är en del av processen att bearbeta frågor under hand. Vi vill komma framåt och vi vill delta i en konstruktiv dialog för att hitta det bästa alternativet för Bålsta.

Vår bestämda uppfattning är att ICA inte skulle vara förloraren vid en etablering i Lillsjöområdet, men däremot Bålsta centrum och Håbo kommuns invånare som drabbas av sämre tillgänglighet och en avstannad utveckling i centrumområdet likväl som Gröna dalen.

Är verkligen ett externt handelsområde vad Bålsta behöver?

Å samtliga företagare i Bålsta centrums vägnar

Krister Nilsson
Köpman och VD
ICA Kvantum Bålsta

Klicka här för en tryckvänlig version:
http://kvantumbalsta.se/20161116-Pressrelease%20ICA%20Kvantum%20B%C3%A5lsta.pdf