Hem | Företag | Företagsklimat Ranking 2017 - Håbo halkar efter

Företagsklimat Ranking 2017 - Håbo halkar efter

image

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Håbo föll 71 platser, från plats 116 år 2016 till årets plats på 187. Mest missnöjd är man men kommunens konkurrens, tjänstemäns attityder till företagande  samt tillgång till kompetens.

Klicka här för att se undersökningen.

Attila Gal
HåboPortalen