Hem | Företag | Steg två i ”Tillsammans mot för ett bättre företagsklimat” genomfört

Steg två i ”Tillsammans mot för ett bättre företagsklimat” genomfört

image

Under veckan har tre dialogmöten hållits med företagare, politiker och tjänstemän. Nu har deltagarna ägnat sig åt att hitta lösningar på de utmaningar man kom fram till vid tidigare träffar i oktober.

Drygt trettio personer deltog i diskussionerna vid det sista dialogmötet i steg tre som fördes över gemensam frukost i regi av Håbo Marknads AB. Samarbetsprojektet ”Tillsammans mot ett bättre företagsklimat” startades upp under hösten av Håbo kommun, Håbo Marknads AB, Håbo Företagare, Företagarna Upplands-Bro-Håbo och Håbo Qvinnors Företagsnät för att förbättra det lokala företagsklimatet. Jörgen Allstedt som drivit företag och bott i Håbo i snart trettio år har deltagit i alla dialogmöten under oktober och november.

- Jag har samverkat med Håbo Marknads AB i flera år och blivit mer och mer intresserad av hur man utvecklar företagandet i lokalsamhället, säger Jörgen.

- Äntligen har initiativ tagits för att hitta en samverkan där både företagare, tjänstemän och politiker kan mötas, få ökad förståelse för varandras roller och hitta konstruktiva lösningar. Jag hoppas på en fortsatt dialog i samma anda.

Dialogmötena har lockat flera hundra deltagare som deltagit på ett eller flera möten. Engagemanget och viljan att utveckla det lokala näringslivet är stort hos alla tre grupper. Frågor som lyfts kommer utmynna i konkreta politiska förslag för Håbos lokalpolitiker att besluta om.

- Jag har varit med på nästan varje möte och ser vilket engagemang det finns, säger Sara Ahlström från Centerpartiet. 

- Jag kommer ta med mig många idéer och förslag härifrån till politiken.

Under det första steget diskuterades vilka utmaningar vi står inför i Håbo. Utifrån dessa diskussioner försökte deltagarna i steg två hitta lösningar, till exempel att vi behöver en gemensam målbild för att komma dit vi vill. 

Lars-Erik Sandhgren, vd vid Håbo kommuns näringslivsbolag Håbo Marknads AB och initiativtagare till projektet märker förväntningar hos deltagarna.

- Det händer saker när människor träffas. Jag kan se engagemanget i ögonen på deltagarna under dessa möten.

Nu kommer de lösningar och kommentarer som lyfts under dialogmötena att sammanställas och kommuniceras till både deltagare och det lokala näringslivet. I mitten av januari kommer man träffas igen och fortsätta med att ta fram förslag på konkreta åtgärder, förslag som ska presenteras för Håbos politiker.

- Vi som leder dessa möten ser inget av den påstådda politiska osämjan, snarare tvärtom, det finns en enighet i vari våra utmaningar ligger och vad vi behöver göra åt det, säger Lars-Erik Sandhgren.

- Jag ser fram emot att engagemanget i dessa frågor håller i sig hela vägen, och att vi tillsammans tar ut riktningen mot en positiv lokal utveckling.

Mer information finns på www.habo.se/marknad

Håbo Marknads AB