Hem | Video | Håbo Marknads AB | Håbo Marknads AB Frukostmöte 5:e maj 2009

Håbo Marknads AB Frukostmöte 5:e maj 2009

image

Frukostmöte i Håbo - första tisdagen varje månad

Till månadens möte kom Linda Hedström från Svensk Handel och talade handelns möjligheter med Internet, communities, den egen webbplatsen eller webbshop och hur man kan få allt att verka på ett positivt sätt tillsammans. Här gavs många tankeställare och tips.

Därefter presentarade Ann-Mari Sundgren vad e-fabriken kan göra för Håbos företagare.
Även Bålstas Centrumchef Bengt Johansson berättade hur man tänkt sig framtiden för Bålsta Centrum. Inte helt oväntat kom många synpunkter på Centrum och meningar om butikernas förutsättningar i centrum. En del positiva förslag och idéer kom fram, så det finns möjligheter till positiva förändringar och en utveckling av vårt centrum.

Håbo Marknads AB