Hem | Övriga Nyheter | Åbergs får ny parkering

Åbergs får ny parkering

image

Som en del av förnyelsen av området får Åbergs museum en ny parkering.

För resten av området planeras en ny bostadsbebyggelse. Se Planbeskrivning och Genomföranddebeskrivning för VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52, LINDEGÅRD