Hem | Övriga Nyheter | De vilda blommornas dag

De vilda blommornas dag

image

Söndagen den 19 juni var det ”de vilda blommornas dag”. I år fyllde detta samnordiska arrangemang 10 år. I Håbo arrangerade Håbo kommun och Naturskyddsföreningen en vandring vid Nederhassla och Rölundaåsen, väster om Häggeby med botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg som guider.

Trots att regnet strilade ned från himlen så lockade arrangemanget 13 deltagare. Vandringen började med ett besök i en igenväxt hagmark vid Nederhassla, där några jättekar huserar tillsammans med hassel och andra lövträd. Den största av ekarna mäter imponerande 5,5 meter i omkrets. Vid denna tid (straxt före midsommar) så har den speciella lundfloran (vitsippa etc.) för länge sedan blommat över och högsommarfloran befann sig ännu i knoppstadiet. Till den senare kategorin hör den rödlistade ängsskäran, som växte här och var i lunden. Det är en högväxt ört som bildar avlånga blomkorgar och vars rödvioletta blommor sitter samlade i en klase eller kvastlik ställning. Ängsskäran användes förr som färgväxt och gav då en gul färg. Bestånden av ängsskära har minskat kraftigt på senare år p.g.a. att de varken tål betestryck eller igenväxning.

Vandringen fortsatte sedan över Rölundaåsen, där vi bl.a. såg överblommad backsippa, rött oxbär och backglim. Mora berättade även om den komplicerade gruppen vilda rosor. Från att från början ha varit en art utgörs numera vildrosor av flera arter. Dessa korsar sig gärna med varandra, så att det blir hart när omöjligt för en botaniker att artbestämma dem. 80 % av arvsanlagen kommer nämligen från modern och 20 % från fadern. Mora brukar istället dela in dem med hjälp av luktsinnet. Luktar rosen äpple så är det i regel en äppelros, luktar den harts så är det en hartsros och luktar den ingenting så är det i regel en nyponros. Denna indelning fungerar åtminstone här i Uppland.

Efter 2,5 timmes vandring i regnet avslutades de botaniska studierna.

Håkan Nihlman