Hem | Övriga Nyheter | Hagel på årets längsta dag

Hagel på årets längsta dag

image

Det är sommarsolstånd, dvs. dagarna på norra halvklotet är som längst och nätterna som kortast just nu. Dagen blev extra minnesvärt då en hagelskur drabbade Bålsta

Sommarsolståndet är den tidpunkt då solen antar sin största deklination, det vill säga då den står som högst på himlen på norra halvklotet, norr om kräftans vändkrets. Solen står då i zenit över Kräftans vändkrets. Under sommarsolståndet når solen lika högt upp på himlen i Gävle, Sverige (60:e breddgraden) som den gör under vintersolståndet i till exempel Kairo, Egypten (30:e breddgraden) i nordligaste Afrika.

Källa: Wikipedia