Hem | Övriga Nyheter | Klart att landstinget tar över kollektivtrafikansvaret

Klart att landstinget tar över kollektivtrafikansvaret

image

Nu står det klart att landstinget tar över huvudmannaskapet för all regional kollektivtrafik i Uppsala län från den 1 januari 2012. I går kväll godkändes överenskommelsen av kommunfullmäktige i Älvkarleby och därmed har alla berörda parter sagt ja.

Förändringen görs med anledning av att en ny lag träder i kraft, som innebär att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Uppsala län har kommunerna och landstinget kommit överens om att uppdraget ska gå till landstinget.

Beslutet innebär att det inrättas en kollektivtrafiknämnd, som sorterar under landstinget och kommer att hantera de politiska besluten i kollektivtrafikfrågor. Upplands lokaltrafik, som tidigare har ägts av landstinget och kommunerna tillsammans, får landstinget som ensam ägare. Det ska också genomföras en skatteväxling, där landstingsskatten höjs med 49 öre och kommunalskatten sänks med motsvarande belopp för att kompensera landstinget för de ökade kostnaderna.

Tidigare i veckan utsåg landstingsfullmäktige ledamöterna i kollektivtrafiknämnden, som kommer att inleda sitt arbete omedelbart.

- En viktig roll för oss blir att vara lyhörda och ha en väl fungerande dialog med resenärer, länets kommuner och de företag som bedriver kommersiell kollektivtrafik, säger Johan Örjes (C), nyvald ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Vi kommer att arbeta efter en ny lagstiftning, men målet är samma som tidigare, en kollektivtrafik i länet som bidrar till tillväxt och en god miljö. Det ska vara enkelt att åka med buss och tåg i vårt län, så att fler väljer att ställa bilen,

- Vi tror också att det går att hitta effektivare lösningar. Det blir lättare att samordna kollektivtrafiken med en enda huvudman.