Hem | Övriga Nyheter | Sök på Håbo kommuns hemsida - kanske du hittar

Sök på Håbo kommuns hemsida - kanske du hittar

image

Det har blivit allt lättare att hitta information på kommunernas webbsidor. Idag lyckas i genomsnitt tre av fyra personer att hitta den information de söker inom två minuter. Det visar en ny studie från Sveriges Kommuner och Landsting.

Det har skett stora förbättringar av kommunernas webbsidor under de senaste åren. Andelen som lyckas hitta svar på sin fråga inom två minuter har ökat från 60 procent 2009 till 75 procent 2011. Bäst resultat får Umeå och Örebro med 94 procent.

Kring dessa områden letade man efter svar på kommunernas hemsidor:
Öppenhet och påverkan, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Äldreomsorg, Individ och familj, Handikappomsorg, Bygga och Bo, Gator/ vägar och miljö/renhållning, Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m., Ideell sektor och kultur & fritid samt Sökfunktion.

Hitta på Håbos hemsida
Som jämförelse så hittar man svar på 94% av de vanligaste frågorna på kommunwebbarna i Umeå och Örebro, medan på Berg kommunes hemsida hittar man svar på bara 44% av frågorna.
Håbo kommuns hemsida har fått ett medelvärde på 65% svar (av 100% möjliga), dvs vi ligger under genomsnittet som i år var 75 %. För 2010 var medel 67 %. För 2009 var medel 60 %.

- Saker som Håbo framför allt måste jobba med är Öppenhet och påverkan (44% svar), Gymnasieskolan (44% svar)) och Gator/ vägar och miljö/renhållning (56% svar).

+ Bäst lyckades man hitta svar på frågor kring Ideell sektor och kultur & fritid (80% svar), Handikappomsorg (75% svar), Bygga och Bo (75% svar) och Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m.(75% svar).

Generellt har Håbo förbättrat informationen med 7 procentengeter jämfört med i fjol.


– Det är glädjande att se att kommunernas arbete med att göra sin information tillgänglig för medborgarna har gett resultat. Det är viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv men också ur ett effektivitetsperspektiv. Hittar medborgarna enkelt den information de söker sparar det tid både för den enskilde och för kommunen, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Jämfört med föregående år har Sorsele, Timrå och Bjurholm gjort de största förbättringarna.

De verksamhetsområden som generellt sett har den mest tillgängliga informationen är Tillstånd, tillsyn och näringsliv (87%) samt äldreomsorgen (81%).
Undersökningen är den tredje i ordningen och består av över 200 vanlig frågor inom 12 verksamhetsområden som medborgarna brukar söka svar på. Svaren får inte ta längre tid än två minuter att hitta. Alla 290 kommuner har ingått i undersökningen.

Bäst svarsfrekvens totalt sett
Umeå 94
Örebro 94
Huddinge 93
Tyresö 92
Eskilstuna 91
Linköping 91
Nacka 91
Piteå 91
Uddevalla 91
Lidingö 90
Norrköping 90
Falkenberg 89
Helsingborg 89
Mölndal 89
Sigtuna 89
Arboga 88
Kungsbacka 88
Luleå 88
Stockholm 88
Södertälje 88

Hela rapporten (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Källa: SKL

Attila Gal
HåboPortalen