Hem | Övriga Nyheter | Inga tåg mellan 20–25 oktober

Inga tåg mellan 20–25 oktober

image

Trafikverket genomför banarbete och stoppar all tågtrafik, såväl SJs tåg som SLs pendeltåg, mellan Stockholm och Bålsta under perioden 20–25 oktober. .

Tågtrafiken mellan Stockholm C - Bålsta kommer att vara avstängd från torsdag 20 oktober kl. 20.00 och återupptas med ordinarie morgontrafik tisdagen 25 oktober.

Under denna tid sker flera arbeten: Lyft av den nya Tvärbanebron över järnvägen i Sundbyberg, signalarbeten för fyrspårsutbyggnaden Barkarby - Kallhäll och spårbyte mellan Kungsängen och Bålsta plus några mindre underhållsarbeten.

Bussar kommer att ersätta de inställda tågen. Då omfattningen på ersättningstrafiken är mycket stor och det är en besvärlig trafiksituation i centrala Stockholm så kommer ersättningsbussarna att ansluta till/från pendeltåg och tunnelbana för den inre sträckan mot Stockholm. Vi måste också fördela resenärerna mellan olika stationer och linjer för att inte orsaka att det blir för fullt någonstans.

För Håbo/Bålstas del så kommer en ersättande busslinje Bålsta - Rotebro att köras utan uppehåll på andra stationer. Resenärerna hänvisas då till pendeltåg Rotebro - Stockholm C och omvänt. (Även resenärer från Bro och Kungsängen kommer att köras till Rotebro.)

En lokal busslinje körs också Bålsta - Bro - Kungsängen - Kallhäll - Jakobsberg - Barkarby - Spånga - Tensta (tunnelbanan) men rekommenderas inte för resenärer som ska från Bålsta till Stockholm C pga lång restid, utan är till för det lokal resandet. Sundbyberg nås genom byte till tunnelbanan i Tensta. Tunnelbanans blå linje är från den 20 oktober åter öppen hela sin sträckning till T-Centralen och Kungsträdgården efter sommarens och höstens avstängning.

Restiderna kommer under avstängningen att vara markant längre än normalt. Information om bussarnas avgångstider kommer att finnas med i SLs reseplanerare 30 dagar före avstängningen."

För era barns del som studerar i Stockholm verkar det bästa alternativet vara att ta ersättningsbuss från Bålsta till Rotebro och sedan pendeltåg därifrån in mot Stockholm. Enligt uppgift kommer ersättningsbussarna att gå under samtliga dagar som uppehållet är beräknat till. Hur långa restiderna blir är svårt att svar på med sannolikt kommer de bli något längre än i nuläget.

Vi vill påminna om att uppehållet i tågtrafiken sträcker sig mellan fredag till och med måndag vilket innebär att vardagspendlare påverkas under endast två dagar.

Källa: sl.se