Hem | Övriga Nyheter | En dagsutflykt med M/S Linnéa af Uppsala

En dagsutflykt med M/S Linnéa af Uppsala

image

Det är söndagsmorgon i slutet av juli. Uppsala har just vaknat och Fyrisån ligger stilla som en spegel.

På passagerarfartyget M/S Linnea af Uppsala förbereder sig kapten Christer Adolfsson, verksamhetsansvarig Max Sokolov och matrosen Rasmus Pott för dagens resa till Skokloster. Fartyget ägs av Flustret och ligger förtöjt nedanför Islandsfallet strax intill Pumphuset, det som en gång i tiden var Uppsalas vattenverk.

Klockan är 9.15 och de som beställt biljetter kommer för att stiga ombord. Avgången är 9.30 och snart har även de som köper biljetter på fartyget tagit plats och förberett sig inför resan genom Fyrisån, ut på Ekoln och Skofjärden till Skokloster.

Fartyget har en lång historia
Fartyget byggdes som ett tankfartyg i Tyskland 1921 och fick namnet Shell. 60 år senare gjordes hon om till passagerarfartyg för sportfiskare. Ännu några år senare genomgick hon en omfattande ombyggnad. Då fick hon ett helt nytt utseende och även nytt namn, M/S Lindön II. År 2009 köpte en nöjes- och restaurangentreprenör från Uppsala fartyget som då fanns i Vänern. Det dröjde till 2010 innan fartyget lämnade Vänern men den 14 maj 2010 låg hon förtöjd i Fyrisåns hamn för första gången. Det skulle till ännu en renovering och namnbyte innan fartyget togs i bruk för passagerartrafik som M/S Linnéa af Uppsala mellan Uppsala-Skokloster- Sigtuna.

Mångårig erfarenhet av livet på havet
När alla är ombord lossas förtöjningarna och kapten vänder fartyget och styr ut i ån. Morgonen är stilla och den frodiga grönskan längs ån påminner om Amazonfloden, säger Christer som inte bara är kapten på den här båten, han har varit på sjön i stort sett hela sitt liv. Som 12-åring steg han ombord på det första fartyget, då som praktikant. Sedan dess har det blivit många resor över öppna hav med bland annat tank-, gods- och bärgningsfartyg.

Hemma igen efter en heldag på sjön
Broarna över Fyrisån öppnas och bereder väg för fartyget ut på Ekolns öppna vatten. Efter två timmar lägger fartyget till i Skokloster där det ligger till 13.50 då det åter är dags att styra ut på öppet vatten. Den här gången på väg till hemmahamnen i Uppsala. Innan Flottsundsbron öppnas passerar vi Sveriges sista gasdrivna fyr, Flottsundsfyren från 1929. Sakta glider fartyget in i den gröna oas som Fyrisån är med sitt växt och djurliv, för att efter cirka en halv timme lägga till vid hemmahamnen i Uppsala efter ännu en härlig båtresa på Mälarens vatten. Boka biljetter och få mer information på www.mslinnea.se.

Tommy Hildorsson