Hem | Övriga Nyheter | Buss 870 upphör

Buss 870 upphör

Anledningen till indragningen är att resandet på linjen har minskat under senaste åren. Med resor från Bålsta på SL:s busslinje 579 gäller SL-kort med Bålstatillägg, SL/UL-kort eller SL:s enkelbiljett med förköpsremsa eller SMS.

Linje 870 trafikeras till och med fredag 10 augusti.

UL