Hem | Övriga Nyheter | Håbo kommun genomför etnografisk studie

Håbo kommun genomför etnografisk studie

image

Som en del i arbetet med att utveckla centrala Bålsta från tätort till stad genomför Håbo kommun en etnografisk studie under hösten. En studie med etnografisk prägel har ett individ- och medborgarperspektiv för att fånga upp Håbobornas drivkrafter och behov i vardagen.

Flera etnologer kommer att genomföra undersökningen utifrån hur människor vistas i centrala Bålsta. De huvudsakliga frågeställningarna i undersökningen är hur man transporterar sig inom, till och från centrala Bålsta samt hur Bålsta kan bli en mer levande småstad. De kommer bland annat intervjua människor som rör sig kring Bålsta centrum.

– Vi har valt denna metod efter ett liknande projekt i Ulricehamns kommun, säger Fredrik Holmgren, samhällsplanerare på plan- och utvecklingsavdelningen. Genom en etnografisk studie får vi större kunskap om Håbobornas resemönster och kan på så sätt planera ett centrum som är bättra anpassat efter människors vardag.

Med ett tydligt medborgarperspektiv ger den etnografiska metoden kunskap om vilka sociala och kulturella värden som en plats är laddad med. Utifrån detta kan man ta ställning till vad som ska bevaras, förändras eller tas bort i den kommande planeringen.

Undersökningen startar helgen vecka 41 och pågår under hela hösten.

Källa: Håbo kommun