Hem | Övriga Nyheter | En sopmaskin gör ingen vår men tre gör Bålsta vårfint

En sopmaskin gör ingen vår men tre gör Bålsta vårfint

image

Som ett stilla vårregn strålar de tunna vattenstrålarna från sopmaskinen ner på marken för att fukta grus, damm och allehanda skräp. Några sekunder senare föser de roterande borstarna in den fuktade massan i den stora behållaren. Det är vår och dags för rengörning på gator och torg.

I Bålsta är det Raines trädgårdstjänst som gör jobbet och som får bålstaborna att känna att våren är här. Per Vesström kör en av företagets tre upptagare (sopmaskiner) och snirklar runt bänkar, cykelställ, skyltar och trädgårdsplanteringar i Bålsta Centrum. Reine själv planerar med Per vilka gator som är tomma från fordon och som kan sopas. Han berättar lite mer ingående om jobbet på våren när de tar upp cirka 1500 - 2000 ton grus från gator och torg varje år.

Jobb både nätter och dagar
– Vi kör med tre upptagare och en maskin med sopvals, den senare använder vi för att borsta ut gruset från refuger och kanter. Förutom det har vi några som blåser för att få bort skräp där det inte går att komma åt med maskinerna. Det brukar ta 10-11 veckor att göra rent i kommunen. Vid resecentrum och Bålsta centrum med omkringliggande områden där det finns många bilar dagtid använder vi två nätter till att göra rent, berättar Reine.

Olika miljöer - olika beteende
Förflyttar man sig till Skokloster är bilden en annan. Tar man en promenad längs Dammenleden till exempel möts man av en stickande lukt av hundbajs samtidigt som högar av det kantar vägen. Förutom det ligger plastpåsar, flaskor, cigarettpaket och hopknutna hundbajspåsar i dikeskanten. Ett annat fenomen som man ofta ser i Skokloster är människor som går på fel sida av vägen, med trafiken i ryggen. Om man kan dra slutsatsen att människor beter sig olika på olika platser är oklart. Klart är dock att det är stor skillnad på miljön i tätort och på landsbygden.

Tommy Hildorsson