Hem | Övriga Nyheter | Visselblåsning möjlig i Järfälla kommun

Visselblåsning möjlig i Järfälla kommun

image

Detta är ännu inte möjligt i Håbo! Men som Järfällabo ska man, helt anonymt, kunna anmäla misstankar om till exempel korruption, mutor och jäv - så kallad "visselblåsning". Med hjälp av en tredje part, ett externt företag, garanteras ens anonymitet.

Anmälan gör man via ett så kallat "visslarsystem", på Järfälla kommuns webbsida. Misstankarna kan röra till exempel korruption, missbruk av ställning, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Varför har Järfälla kommun infört en möjlighet att anmäla misstankar om korruption, mutor eller jäv?
Enligt egen utsago infördes denna anmälningskanal för att skapa en trygg och säker möjlighet att påtala allvarliga oegentligheter inom kommunens organisation.

Inom den privata sektorn reglerar allt fler företag visselblåsning, enligt Transparency International, bl.a. genom olika typer av ”hotline”-tjänster. Även svenska offentliga organ inför nu procedurer för visselblåsning, som i Järfälla. Trots detta saknas det fortfarande adekvat rättsligt skydd av visselblåsare i Sverige.

Om Visselblåsning
Ett visslarsystem, efter engelskans ”Whistleblowing”, innebär att en anställd inom en organisation informerar ledningen om att något oegentligt sker. Termen gäller även när en utomstående rapporterar.

Attila Gal
HåboPortalen