Hem | Övriga Nyheter | Magnolia Bostad och COOP Fastigheter AB bygger kvarter 5 i Bålsta centrums första etapp

Magnolia Bostad och COOP Fastigheter AB bygger kvarter 5 i Bålsta centrums första etapp

image

Nu har Håbo kommun skrivit avtal med Magnolia Bostad och COOP Fastigheter AB för det femte och sista kvarteret i Bålsta centrums första etapp.

Magnolia Bostad kommer bygga hyresbostäder och COOP Fastigheter AB kommer bedriva verksamhet genom dagligvaruhandel. Coop Fastigheter AB har anvisats cirka 3 000 kvm BTA (bruttoarea) i bottenplan för butiksändamål och Magnolia Bostad AB har anvisats cirka 8 000 kvm BTA ovan butiken för att bygga hyresrätter. Tanken är att Magnolia Bostad AB kommer att vara byggherre för hela kvarteret i genomförandet och att COOP Fastigheter AB kommer att hyra butiken. Det kommer att regleras i kommande exploateringsavtal.

- Avtalet förutsätter ett nära samarbete mellan exploatörerna och därför har det tagit lite längre tid att utforma ramarna. Jag tycker att det känns väldigt bra att ha två stabila partners för att utveckla butik och hyresrätter, säger Märit Olofsson Nääs, projektledare för Bålsta centrum.

Markarbeten kan bli synliga under 2016
Tidigare i år avslutades markanvisningstävlingen för Bålsta centrums första etapp. Avtal skrevs med Magnolia Bostad AB (kvarter 2 och 6) och Håbo Hus AB (kvarter 7 och 8) där exploatörerna ska bygga bostäder och verksamhetslokaler. Nu kommer planavtal att tecknas och nu börjar också arbetet med att ta fram detaljplanen för den första etappen. Arbetet med att ta fram detaljplanen kommer att ta cirka ett år innan den är färdig för antagande och kan därefter vinna laga kraft. Om allt går smidigt i den processen kan starten av markarbeten inom området blir synlig redan under 2016.

Källa: Håbo kommun