Hem | Övriga Nyheter | I framtiden behöver vi en hamn vid Upplands-Bro/Bålsta.

I framtiden behöver vi en hamn vid Upplands-Bro/Bålsta.

Dessutom under Vikingatid gick båt-E4:an tvärs genom Kalmarviken och vidare genom Draget till Gamla Uppsala. 

I framtiden kommer vi att återgå till att frakta även varor med båt då detta är mycket miljövänligare än bil. Det kommer att bli mycket båt, järnväg och cykel. 

Hur ser det ut med hamnar i Mälaren? Tag fram en karta och studera! Det saknas en hamn i vårt Håbo-Upplands-Bro-område. (Sigtuna har ingen hamn, däremot har Södertälje en) Hela Mälaren runt finns det hamnar på 4-5 mils avstånd mellan varje. Utom mellan Enköping och Stockholm. Vårt samhälle har ju blivit så stort idag att det kanske kan vara dags att fundera på en hamn, för framtiden…. Ska vi ha eller inte ha en hamn i Kalmarviken?

Turistandet ute i världen bygger alltmer på kryssningsfartyg som går kors och tvärs i världen.

Det blir bara fler och fler för varje år då det är ett bra sätt att ta sig fram i dagens miljödebatt.  

(Flyget kommer förmodligen att minska p g a priset.) Många större orter ligger ju vid vatten då det en gång var båt som gällde.

Framtiden i Mälaren? Blir det små kryssningsfartyg som i framtiden tar turister runt och beser våra Mälarslott eller vår Vikingatid? Den svenska turism är mycket eftersatt och  ligger bara i startgroparna än så länge… 

I dagens Håbodebatt talas det mycket om NCC och deras planer. Varför låta NCC styra över var vi ska ha vår hamn? Det är väl politiker, tjänstemän och boende som måste se över var vi vill ha en eventuell hamn? Politiker i Håbo och Upplands-Bro kommuner måste ta tag i denna fråga och lösa den inför framtiden. En långsiktig plan behövs! 

Ingrid Ljungkvist