Hem | Övriga Nyheter | Markföreningar vid pendelparkeringen

Markföreningar vid pendelparkeringen

image

Den 15-16 januari behöver drygt 60 platser stängas av på pendlarparkeringen vid centrumrondellen. Anledningen är att provtagningar ska göras på platsen.

I samband med provtagning av mark inom första etappen av Bålsta centrum hittades spår av förorenad mark. För att få kunskap om storleken på föroreningen behöver nu ytterligare prover tas. Skyltning kommer att sättas upp kring avstängningen. Den inre delen av parkeringen och taxihållplatsen kommer att vara tillgängliga, men framkomligheten blir något begränsad.

Attila Gal
HåboPortalen