Hem | Övriga Nyheter | En attraktivare arbetsplats

En attraktivare arbetsplats

image

En modern och attraktiv arbetsplats ska vara innovativ, ha kompetenta medarbetare och erbjuda en bra arbetsmiljö. Håbos företagsklimat har de senaste åren rankats lågt i undersökningar genomförda av Svenskt Näringsliv och en bidragande orsak har varit problem med att attrahera kompetent arbetskraft.

Den senaste rankingen som är baserad på 18 faktorer visar dock att den nedåtgående trenden har brutits, och Håbo är nu rankad 175 av 290 kommuner mot 203 i 2018. Det finns flera saker som gör att ett företag ligger i framkanten och kan rekrytera framförallt yngre talanger. Flexibla och fungerande IT-lösningar är viktigt och företag som satsar på att erbjuda högkvalitativa IT- och telekomlösningar ökar sannolikheten att locka till sig arbetskraft som effektivt och smidigt kan arbeta på distans. Arbete på distans och digitala lösningar är aspekter som många värderar högt när de väljer arbetsgivare.

Håbo kommun har det senaste åren ökat sin befolkning. En undersökning av Statistikmyndigheten SCB visade att Håbo kommun ökade befolkningen för 2018 med 481 personer. Ökningen berodde till stor del på inflyttning till kommunen och 2018 bodde det totalt 21 564 personer i kommunen. I Håbo finns fler än 2000 registrerade företag.

Att erbjuda en attraktiv arbetsplats för nyinflyttade innebär en möjlighet att behålla kompetens inom kommunen. I dagsläget är det lätt att kopiera modeller för hur ett team blir mer framgångsrika men det går inte att kopiera ett annat företags medarbetare.

Förmåner för anställda

För att företagsverksamheten i Håbo kommun ska fortsätta att locka nya företag är det viktigt att attrahera personer med personlig kompetens snarare än att fokusera på teknisk kompetens, något som en anställd kan lära sig. Det är viktigt att se till att medarbetare inte stagnerar och att erbjuda dem möjligheter att utvecklas inom företaget. Konkurrensen om kompetenta medarbetare ökar och företag kan välja att ge sina anställda attraktiva förmåner. Att ge sina anställda en chans att motionera på arbetsplatsen är en vanlig förmån. Anställda inom företag som arbetar inom medicinsk vård i Håbo kommun kan erbjudas en möjlighet att prova enstaka behandlingar eller aktiviteter för att vidga sin kompetens inom friskvård. En förmån som företagare kan erbjuda sina anställda är så kallade personalprogram, vilket ger en möjlighet att betala av ett lån via ett nettoavdrag på lönen. Detta möjliggör lägre ränta på sitt lån.

Bygg relationer

Håbo kommun har byggt upp en bra företagsanda, det är dock viktigt att fortsätta att arbeta med att utveckla attraktiva företagsmiljöer, exempelvis att anställda i företag känner sig uppskattade och välkomna. En attraktiv arbetsplats frodas i ett företagsklimat där det är ett bra samarbete mellan kommunen och företagen. Företag i Håbo har en del fördelar som de kan erbjuda jämfört med konkurrenter och genom att marknadsföra dessa fördelar kan de locka till sig nya medarbetare. Till exempel är intresset att arbeta för företag som utvecklar miljövänliga och hållbara lösningar stort och Håbo har bland annat ett vattenpoleringsföretag. Idag räcker det inte med att hålla en kickoff efter sommaren eller medarbetarsamtal med jämna intervaller, istället är bättre att satsa på den vardagliga kontakten. Ett bidrag till fikastunden med färsk frukt kan hjälpa till att bygga goda relationer mellan medarbetare.