Hem | Övriga Nyheter | Gigekonomi

Gigekonomi

image

Den så kallade gigekonomin är utan tvekan här för att stanna. Om du är tveksam till begreppets betydelse kan det kort beskrivas som en flexibel arbetsmarknad bestående av många tillfälliga anställningar, så kallade gig, istället för fasta anställningar.

Många personer bestämmer sig för att avbryta sin anställning och göra kortare inhopp på mellannivå, vilket gör att företag i allt större utsträckning har börjat anlita en interimsbyrå för att täcka upp tider när det finns behov.

En av de mest betydande orsakerna till att gigekonomin drivits fram är digitaliseringen som kräver en ny typ av kompetens hos de anställda. Det gäller att vara flexibel och öppen för ny teknik, både som anställd och som företag. För en del företag kan detta innebära snabba svängar på marknaden, vilket öppnar för behovet av till exempel projektledare för kortare perioder, interimskonsulter, tillfälliga inköpschefer eller säljchefer. Även positioner i företagsledningen kan ibland vara aktuella att tillsätta tillfälligt.

Mindre gig

Det är inte bara stora företag som utformar gigekonomin. Med hjälp av olika appar och plattformar har privatpersoner börjat utföra kortare uppdrag, vilket möjliggör ett flexibelt arbetsliv. Ett typiskt exempel på detta är Uber som fått mycket uppmärksamhet i media den senaste tiden, bland annat på grund av företagets ovilja att kategorisera förare som anställda av Uber. Det finns en hel del att fastställa vad gäller inkomstgaranti, kollektivavtal och liknande för denna typ av arbeten.

En av anledningarna till att gigekonomin tagit fart är att människor uppskattar frihet och möjligheten att själv bestämma sina arbetstider. En risk som uppstår är dock relaterad till den som beskrivs med exemplet Uber ovan och det gäller skatt. Skatteverket beräknar att mellan 80 och 90 procent av alla som jobbar inom gigekonomin skattar på fel sätt eller inte alls. Det är därför inte osannolikt att förändringar kommer att införas inom den närmaste tiden för att anpassa regelverket efter den nya ekonomin.

HåboPortalen