Hem | Övriga Nyheter | Hur rent är vattnet i kranen?

Hur rent är vattnet i kranen?

image

Det vatten vi får ut i våra kranar, det är allt som oftast relativt rent. Det om du bor i en stad och får vatten via det kommunala systemet. Detta vatten går igenom flera olika sorters reningsprocesser. Alla kommunala vattenförsörjningar genomgår en standardreningsprocess. Men just det vatten du får ut i kranen kan gå genom olika nivåer av rening. Det handlar om vart man tar vattnet från. Ofta är det lättare att rena grundvatten är ytvatten.

Om du har egengrävd brunn så genomgår inte det vattnet dessa reningsprocesser. Då kan det vara bra att rena vattnet på egen hand. Det genom att använda dig av rätt sorts vattenrening. Det finns olika former av göra ditt vatten renare på. Det vanligaste är någon form av filter. 

Vilka föroreningar kan finnas i vattnet?
I ditt kranvatten kan det finnas olika föroreningar som oftast inte är synliga för ögat. Det man kan se är om man har mycket kalk, eftersom det då kan bli kalkbildningar kring kranens öppning. Klor kan även det kännas av, både på lukt och smak. Dock kan det även finnas en bakterie som heter är E.coli. den kan hamna i kranvattnet om det läckt in avloppsvatten. Vanligtvis är det inte en farlig bakterie och det återfinns i vår tarmflora, men får man i sig alldeles för mycket av det så kan det leda till besvär som kräkningar eller diarré. Ditt vatten kan även ha en massa olika sorters tungmetaller i sig varav bly är det vanligaste. Sedan kan det även finnas rester av läkemedel, kemikalier eller bekämpningsmedel.

Rena vatten med filter
Ett mycket effektivt sätt att rena vatten på är att sätta in ett vattenfilter. Idag finns det flera olika sorters filter att välja mellan. Du har bland annat patronfilter, kolfilter, sandfilter och UV-filter att välja mellan. Vad som passar dig beror på vad du har för vatten och vad det är förorenat med. Det kan du få reda på genom att ta ett vattenprov som du kan skicka in för testning. 

Om du har ett mindre hushåll eller en sommarstuga så är det ofta ett patronfilter som kan fungera bra för vattenrening. Själva patronen i sig kan sedan laddas med olika sorters filter. Du väljer filter efter vad det är du vill filtrera bort från ditt vatten. Det är lätt att installera en sådan direkt under diskbänken.

Att annat sätt att rena vatten på är med ett kolfilter. Det är ett filter med aktivt kol som man då använder. Ofta går det utmärkt att själv montera in ett sådant. Detta filter är bra för att filtrera bort organiska föreningar. Det som den inte kan filtrera är bakterier eller tungmetaller, så det kan vara bra att kombinera olika filter. 

Det finns även något som heter sandfilter. Det handlar då ofta om större reningssystem som byggs på sandbäddar. Vattnet passerar sandbädden och renas innan det går vidare.

Är det bakterier som är problemet i ditt vatten så kan det vara bra att satsa på ett så kallat UV-filter. Ett sådant filter gör att alla sorters bakterier. Behöver du ta bort andra föroreningar med så är det ett måste kombinera detta med andra filter. 

Tillfälliga lösningar för att rena vatten
En tillfällig lösning på vattenrening kan vara att använda så kallade vattenreningstabletter. De löses upp i det vatten man har tänkt att använda. De löser alltså inte de problem med vattnet som kommer ur kranen. En annan tillfällig lösning kan vara att köpa flaska på vatten. Men det är inte bra att göra i längden, vare sig för miljön eller för din egen ekonomis skull. 

Attila Gal
HåboPortalen