Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPF Håbo besökte Uppsala

SPF Håbo besökte Uppsala

image

Att vistas en tidig vårdag i Uppsala är inte fel. Detta hade resekommittén tagit fasta på och inbjöd till bussresa till staden med guidade besök i domkyrkan och på slottet med lunch därimellan den 8 april.

Att stå utanför domkyrkan och titta upp mot de spetsiga tornen som är 118,7 m höga är en hisnande upplevelse. Tornen var för övrigt Sveriges högsta byggnad under många år. Som väntat var guiderna kunniga och sällskapet fick en ordentlig genomgång av kyrkans historia.

Man vet inte riktigt när domkyrkan börjades byggas men man ville flytta kyrkan från Gamla Uppsala till Östra Aros som det då hette. Till detta krävdes påvens tillstånd och 1258 erhöll man detta. År 1273 överfördes benresterna efter Erik den helige från den gamla domkyrkan, men det tog lång tid innan domen var färdig. Kyrkan invigdes först år 1435.

Kyrkan är uppförd i gotisk stil och Nordens största kyrkorum samt rikshelgedom för Svenska kyrkan. Kyrkan är ombyggd flera gånger och först på 1890-talet byggdes de nuvarande tornen. Många berömda personer är begravda i kyrkan men den mest kände är väl Gustav Vasa som dog år 1560.

Lunch serverades i Restaurang Domtrappkällaren under vackra valvbågar i ett hus från 1300-talet. Styrkta av god mat vandrade resenärerna vidare till Uppsala slott som nu bebos av landshövdingen Peter Egardt. Slottet har ett dominerande läge på åsen över staden, och det anlades som fortifikation av Gustav Vasa 1549.

Slottsbyggnaden har genomgått många faser genom åren. Efter en brand 1702 revs stora delar av byggnaden, och materialet fördes till Stockholm för det nya slottet som byggdes där. Ett flertal ombyggnader har sedan skett och dagens exteriör är från tidigt 1800-tal. Från början var det tänkt att byggnaden skulle vara U-formad men det den norra flygeln blev aldrig byggd.

Man kan följa slottets utveckling genom seklerna genom välgjorda modeller som finns i en av salarna. Slottet innehåller nu även konstmuséum.

Efter en tur genom slottets olika salar var det tid att ta farväl av guiden och återvända till den vita bussen för vidare transport till Bålsta.

På hemresan tackades resekommittén, Eva och Gert Lidö, Sonja Österling Rittgård och Hans Finnman med applåd liksom chauffören Peter som vänligt och intresserat hjälpt till på resan.

Sverker Jonasson