Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Aprilmötet i SPF Håbo

Aprilmötet i SPF Håbo

image

Trots det vackra vårvädret hade ett hundratal personer infunnit sig till SPF Håbos aprilmöte på Skeppet. Ordföranden Peje hälsade välkommen, och presenterade nya medlemmar.

Så var det dags för dagens program. Högstadielärare Sven Andersson hade studerat handlingar från en märklig rättegång från 1858, som han berättade utförligt om. Några utsocknes ”läsare” hade besökt Lästängen i Övergran för att hålla en religiös sammankomst, vilket enligt Konventikelplakatet var förbjudet. All religiös verksamhet, med undantag för husandakten, skulle endast utövas i församlingskyrkan.
När männen var på hemväg från detta möte, överfölls de av folk från Brunnsta by och misshandlades svårt. Rättegången som följde därpå blev utdragen och pågick i ett helt år. Våldsverkarna dömdes till slut till ett års fängelse och böter för bl.a. störande av sabbatsfrid, eftersom händelsen skett på en söndag. Rättegången var märklig i det avseendet, att även Justitiekanslern hade engagerat sig i ärendet.

Efter denna rysliga historia kändes det avkopplande med en kaffepaus, där medlemmarna fick tillfälle att utbyta tankar med varandra.

Därefter var det dags för trubaduren Bertil Olsson att greppa sin gitarr, och framföra sitt program Från Roslag till Bergslag. Vi fick lyssna till hans egna sånger framförda på ett mycket trevligt sätt blandade med goda historier. Han sjöng även visor av Evert Taube och Dan Andersson. Programmet var mycket uppskattat.

Innan avslutningen med lotteridragning uppmanade Birgitta Pettersson medlemmarna att deltaga flitigt i de utomhusaktiviteter, som just nu startat. Så skildes alla åt efter en trevlig eftermiddag.

Karin Seger