Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPF Håbo stadsvandrade i Sigtuna

SPF Håbo stadsvandrade i Sigtuna

image

En vacker fredag i maj ordnade stadsvandringsgruppen en resa till Sigtuna stad. Hela 36 personer ställde upp på busstationen i arla morgonstund för att åka ULbuss till grannkommunen.

Efter ankomst till målet fick deltagarna chans till kaffe med superbulle hos ”Tant Brun”. Flickorna i arrangörsgruppen hade rekognoserat en vandringsrunda på några kilometer runt Sigtuna stad, och den promenadansträngningen balanserade förmodligen kaloriintaget hos ”Tant Brun”.

Sigtuna kommun omfattar de båda tätorterna Märsta och Sigtuna stad och kommunen växer för närvarande snabbast i landet. Man har just nu 40 650
invånare och den största arbetsplatsen är Arlanda flygplats som ger jobb åt ca 16 000 personer.
Sigtuna stad sägs vara landets äldsta stadsbildning, och började utvecklas som handelsplats när Birka minskade i betydelse kort före millenniumskiftet år 1000. Kungen, Erik Segersäll, anses vara grundaren och orten var kristen från början. Så småningom blev staden biskopssäte och det byggdes sex eller sju stenkyrkor parallellt med stranden ovanför Stora gatan. Denna var, på tidig medeltid, ”strandväg” då Mälaren gick ända hit. Tre av dessa kyrkor finns kvar som ruiner.

På 1200-talet ökade konkurrensen från Uppsala och Stockholm varvid stadens betydelse minskade. Det lilla rådhuset byggdes 1744 och då hade orten mindre än 400 invånare.

År 1917 invigdes Sigtunastiftelsen som grundats av biskop Manfred Björkquist som centrum för Ungkyrkorörelsen och senare öppnades två internatskolor. Detta ökade intresset för Sigtuna som nu är en blomstrande ort med stort turistvärde genom sin gamla bebyggelse och vackra läge.
Det senare kunde besökarna från Håbo konstatera då de vandrade utefter sjön och vidare upp genom staden förbi Sigtunastiftelsen, med besök i St. Pers
kyrkoruin, och vidare genom Stora gatan och slutligen ett konditionstest upp till klockstapeln med förnämlig utsikt över Sigtunafjärden.


Efter god lunch på italienskinspirerad restaurang var det tid att tacka arrangörsgruppen, Sylvia, Eva och Margareta, för en givande dag och ta bussen
tillbaka till Bålsta.

Sverker Jonasson
SPF Håbo