Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Torpgrupp arrangerade runtresa

Torpgrupp arrangerade runtresa

image

Håbo Hembygds- och Kulturförening bjöd intresserade på torputflykt i lördags. Ett 40-tal medlemmar slöt upp vid Knarrbacken för att delta i resan.

Målet var, förutom att visa upp torpinverteringsgruppens arbete, att besöka några av de torparna som gruppen dokumenterade under dem senaste åren. För just nu pågår arbete med att invertera torparna i Håbo kommun. Arbetet började när två lokala föreningarna (Håbo KulturHistoriska Förening och Håbo Hembygdsförening) slogs samman för 3 år sedan till det som nu är Håbo Kultur- och Hembygdsförening. Då beslöt man att på allvar starta med att göra en Torpinventering. En grupp bildades bestående av sex personer och detta projekt startade 2009. Det handlar dels om inventering av gamla torp i kommunen men även forskning i anslutning till detta.

Gruppen håller på just nu med att färdiställa allt material som de samlat på sig och detta skall därefter ges ut i en bok. När den kommer är just nu osäkert, men förhoppningsvis till senhösten 2011.

Några av gruppens medlemmar földe inte med på resan utan stannade kvar och stekte strömming för dem övriga när de kom tillbaka.

Attila Gal