Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | På kvällskvisten ikväll

På kvällskvisten ikväll

image

Hör sångkören Envisorna sjunga in sommaren i Lilla Hagalunds trädgård.

23 maj 2011, kl. 19:00
Lilla Hagalund, Stockholmsvägen 45


Kaffeservering.
Välkomna!

Arrangör: Lilla Hagalunds Vänner

-------------------------------------------------------------------------------------------

Om stugan:
Lilla Hagalund är en av Bålstas äldsta hus och uppfört omkring 1865. Ursprungligen var det en timrad parstuga med en liten förstuga i öster och två rum på ömse sidor om en kammare. Ett av rummen fungerade då som kök. Förstukvisten mot väster ner mot Stockholmsvägen har tillkommit senare, sannolikt i och med att järnvägen anlades strax öster om stugan. Järnvägen till Bålsta invigdes 1876.
 
1918 installerades elektriskt ljus i Lilla Hagalund och 1931 genomgick stugan ytterligare en modernisering och fick då sin reveterade fasad. I mitten på 1970-talet byggdes ett toalett- och tvättrum på husets baksida. Denna tillbyggnad är nu riven för att återge stugan sitt ursprungliga utseende.
 
1930 såldes fastigheten till Selma Nyberg som tillsammans med maken Karl rustade huset och flyttade in i oktober 1933. Selma kom ursprungligen från Småland och arbetade som strykerska. Hon bodde på Lilla Hagalund till 1955. Därefter kom fastigheten att användas som sommarstuga av Selmas son Arne med familj. Det rosa huset norr om stugan uppfördes 1933 av Selmas syster.
 
I början av 1990-talet såldes fastigheten för att bebyggas med flerfamiljshus. Det blev dock inget av dessa planer och 1994 löstes Lilla Hagalund in av Banverket i samband med utbyggnaden av Mälarbanan. Sedan 1999 är Håbo kommun ägare till fastigheten.

Källa: Lilla Hagalunds Vänner