Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Våga va dig själv-dagen 2011

Våga va dig själv-dagen 2011

image

Håbostiftelsen Våga va´dig själv!!! bjöd på föreställning/temadag på Södra Teater med temat våga va´sig själv och vara stolt för det! Familjen Falkbäck, vars dotter Linda begick självmord 2005 på grund av mobbning i skolan, startade stiftelsen för att motverka utanförskap hos ungdomar.Stipendier för 2010 med temat Kommunikation


Årets stipendiater var Yvonne Silversten, Johanna Huuhka och Attila Gal, med motiveringen:

"...som en och för sig visat prov på civilkurage, kraft och mod att hjälpa till och våga låta oss berätta och därmed ställa tillrätta i stället för att som många andra vara neutrala, inte ta parti och därmed inta en tillbakadragen ställning. Alltför många väljer idag att inte ha någon åsikt eller vara neutral eller inte ta parti. Tystnaden är större hot mot mänskligheten än hatet..."


Årets stipendiater: Attila Gal, Yvonne Silversten och Johanna Huuhka


Kenny Fredriksson och Fia Forsström


Cirkus Cirkör Ung Cirkör

Arna Falkbäck berättade om att i år arrangerar man två sommarläger, en för flickor och pojkar 12-14 år (27 juni - 1 juli 2011) samt ett läger för åldern 15-17 år (4 juli - 8 juli 2011) på Säbyholm i Bro. Mer info om detta, ring: 070-67 89 222 eller stiftelsens hemsida: www.vagavadigsjälv.se


Arne Falkbäck tackar alla deltagare och publiken


Scenen för dagen, för tillfället tom, men med Linda Falkbäcks foto i bakgrunden
Foto: Alexandra Böhm-Gal