Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Närradions Vänner - Stödgrupp för Håbo Närradio

Närradions Vänner - Stödgrupp för Håbo Närradio

image

Håbo Närradio på FM 87,7 MHz behöver ambassadörer som sprider information om närradions verksamhet, därför finns vi – Närradions Vänner. En intressegrupp som stödjer Håbo Närradios verksamhet genom medlemskapet.

Kanske blir vi en förening av entusiaster, inte bara i Håbo kommun utan även utanför kommunens gränser. Till exempel utflyttade som värnar om Håbo Närradios verksamhet eller andra som vill hjälpa till att bevara den resurs som det är att ha en närradiostation i kommunen.

Medlemsavgift för 2012
Ditt medlemskort för 2012 en lottsedel och bara för att du är med och inspirerar, stödjer och marknadsför Håbo Närradio vill vi tacka dig med ännu en förmån, att ha möjlighet att vinna några av de priser som företag i Håbo kommun har skänkt till Håbo Närradio. Om du betalar medlemsavgiften för 2012 senast den 30 oktober 2011 är du med i dragningen av vinster som företag skänkt.
Vuxen betalar 100 kr, är du under 25 år betalar du 50 kr. på bankgiro 5254-3113 Sparbanken i Enköping.

Som medlem i Närradions vänner får du ett informationsblad några gånger per år för att vara informerad om Håbo Närradios verksamhet. Därutöver jobbar vi på att få olika rabatter och erbjudanden från företag i kommunen till dig som är medlem.

Inför det nya året hoppas vi få fler sändande föreningar. Där har Du med Ditt medlemskap i Närradions vänner en viktig uppgift – att vara ambassadör för närradion och hjälpa till att få fler föreningar/intressegrupper som gör egna radioprogram. Kanske Din förening kanske är intresserade av att sända egna radioprogram. Välkommen att göra en provsändning innan ni kör igång på riktigt.

När du gör din inbetalning är det viktigt att du skriver ditt namn, din adress och e-postadress tydligt så att vi kan nå dig med fortlöpande information om Håbo Närradios verksamhet, nyhetsbrev och ev vinster i våra medlemsdragningar som infaller några gånger per år. Stort tack för att du vill vara med i Närradios vänner.

Närradions vänner

genom
Tommy Hildorsson
reporter och sekreterare
i Håbo Närradioförening

Håbo Närradio