Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPF Håbos månadsmöte i oktober

SPF Håbos månadsmöte i oktober

image

Festligt, folkligt och fullsatt är väl en bra beskrivning av månadsmötet på ”Skeppet” den 27 oktober. I stort sett var samtliga stolar upptagna när ordförande Per-Eric, Peje, Josefsson hälsade alla välkomna.19 nya medlemmar presenterades och Peje framförde föreningens tack för dagens program till programkommittén och serveringsgruppen med Berit och Gösta Melin i spetsen.

Trafikombuden, Bengt-Olov Olsson och Per Bylund berättade att man kommer att ha en ny trafikkurs och att det finns några platser kvar, samt gjorde de en miniundersökning om hur många som använder cykelhjälm. Eva Lidö och Sonja Österling-Rittgård talade om höstens sista reseevenemang.

Efter kaffet kom civiling. Curt Voxby och föreläste och visade bilder från det fantastiska arbetet med att flytta klipptemplen i Abu Simbel i Egypten. Sedan man, år 1971, färdigställt Höga dammen över Nilen vid Assuan skulle vattenytan i den nya Nassersjön stiga över det gamla klipptemplet Abu Simbel nere vid gränsen till Sudan. Det internationella samfundet kunde inte acceptera att de unika templen skulle förstöras varför räddningsplaner utarbetades. Slutligen bestämde man sig för den svenska planen att templen skulle huggas ur berget och i utsågade block lyftas 65 meter upp på klippan och flyttas 207 m in från klippsidan. Över templen skulle det byggas en kupol med en spännvidd på 60 m och denna täcktes med sten   för att i görligaste mån efterlikna originalplatsen.
Det var faraon Ramses II som lät hugga in templen i bergssidan som ett monument över honom själv efter segern i slaget vid Kadesh. Detta gjordes i slutet på 1200-talet f.Kr. Så småningom täcktes platsen av sand och först i början på 1800-talet återupptäcktes platsen.
Ett konsortium, Joint Venture Abu Simbel, bildades av företag från Tyskland, Frankrike, Italien, Egypten samt de svenska ABV och SENTAB. Curt anställdes som chef för det tekniska kontoret med ansvar för planering och kontraktsfrågor. Med olikheter i arbetskultur i de olika länderna var ledningen inte helt lätt. I juni 1965 började arbetet med att såga ut templen ur berget i block som inte var större än 30 ton och sågsnitten fick inte överstiga 6 mm. Arbetet pågick dygnet runt och ca 3000 personer var engagerade. För att härbärgera dessa ute i öknen byggdes det ett helt nytt samhälle med bostäder, sjukhus, affärer, sportanläggningar, polisstation, flygplats etc. Arbetena avslutades 1968, 20 månader före kontraktstidens utgång, och operationen hade då kostat 40 milj. USD; I dagens penningvärde 2,65 miljarder USD. Det intressanta föredraget belönades med applåder och blommor till Curt.

Ordet överlämnades till Birgitta Rosenkrantz som önskade att flera medlemmar skulle ställa upp som värdar på Vårdcentralen. Efter dragning i det obligatoriska lotteriet avlyste Peje mötet för denna gång.

Sverker Jonasson