Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Lionsvän skänker snickarbänk till Dalängens dagverksamhet

Lionsvän skänker snickarbänk till Dalängens dagverksamhet

image

Personer som stöder och hjälper till i Lions verksamheter utan att vara medlemmar går under beteckningen Lions Vänner (ofta äkta hälfter till medlemmar).

En av dessa är Ulla Carlsson, som här ses överlämna en snickarbänk till Anki Holmgren, ledare på Dalängens dagverksamhet.

Bänken är visserligen använd men i fint skick och Ulla är glad att den nu kommer att användas även fortsättningsvis.  Alternativet hade varit att den hamnat på återvinningscentralen.
Behovet av en snickarbänk blev bekant häromdagen, när ett par medlemmar från Lions Club Bålsta besökte Dalängen med anledning av att dagverksamheten sökt och fått ekonomiskt stöd från klubben. Besökarna råkade känna till att vännen Ulla var på väg att göra sig av med just en sådan bänk och därmed kunde två parter nå en tillfredsställande lösning på sina respektive problem.

Bo Hansson

Dalängens dagverksamhet sysselsätter demenssjuka som fortfarande bor hemma, men som dagtid vistas på Dalängen.