Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Vilda Blommornas Dag 2012

Vilda Blommornas Dag 2012

image

Söndagen den 17 juni firades Vilda Blommornas Dag med aktiviteter i hela Sverige. I Skokloster bjöd Upplands Botaniska Förening och Håbo Naturskyddsförening på en vandring, som dock p.g.a. det usla vädret (hällregn) endast lockade fyra deltagare.

Guider var botanikerna Mora Aronsson och Thommy Åkerberg. Det första stoppet gjordes vid foten av berget där Skoklosters första kyrka en gång legat. Här fick vi bl.a. studera rariteterna gaffelbräken, grönknavel, vit fetknopp och färgkulla. Vi fick också lära oss lite sidofakta kring blommorna.

Thommy berättade att den orangegula saft som kommer ut när man klämmer på skelörtens stjälk är bra mot vårtor och att ryssgubben, som är så vanlig längs våra vägkanter, spridits till Sverige i samband med de s.k. rysshärjningarna längs ostkusten i början av 1700-talet. Ryssarna använde örten som foder till sina hästar ombord på örlogsfartygen. Längs vägen ned till gamla hamnen gjordes dagens fynd, den rödlistade örten blek jordrök. Blek jordrök är en konkurrenskänslig ört som i Sverige enbart förekommer i Uppland med omnejd och missgynnas av det moderna rationella jordbruket.

Vandringen avslutades med ett besök på en torrbacke där vi kunde avnjuta bl.a. revfibbla och grässtjärnblomma samt gräsen flentimotej, ängshavre och berggröe, indikatorer för värdefull näringsfattig gräsmark.

Håkan Nihlman