Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Internationellt vänskapsläger på Gransäterskolan i Bålsta

Internationellt vänskapsläger på Gransäterskolan i Bålsta

image

CISV Håbo arrangerar i sommar en internationell Barnby, till vilken det kommer deltagare från totalt 15 olika länder, Sverige inräknat. Under fyra veckor mellan 28 juni och 25 juli kommer tolv delegationer, bestående av fyra 11-åringar och deras ledare, 6 juniorledare samt en lägerstab bo på sin lägergård, Gransäterskolan, här i Bålsta. Under månaden kommer deltagarna övas i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit.

Dessutom får de kunskaper om andra kulturer och om hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Syftet med en barnby är att deltagarna ska få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara.

Deltagarna till lägret kommer från Australien, Colombia, Costa Rica, Danmark, Egypten, Filippinerna, Frankrike, Island, Kina, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, och USA.

I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.

Att vara världsmedborgare innebär att ta ställning och engagera sig för en fredligare värld. Tillsammans skapar vi projekt för en ökad kulturell förståelse, för de mänskliga rättigheterna, för bra utbildning till alla, för en fredlig lösning av alla konflikter, för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism, fattigdom och miljöförstöring.

Det förväntas en del av oss som kallar oss världsmedborgare
Att vara barn, eller ung och växa upp idag är inte som det var för 20 år sedan. Då var det inte heller som 20 år tidigare. Världen förändras snabbt. Gränser bryts ned och nya skapas. Den lokala kulturen är mer än någonsin skapad och influerad av personer från världens alla hörn. Världen idag är global och lokal på samma gång.

För att navigera oss genom alla dessa möjligheter och möta utmaningarna på rätt sätt behöver vi ha en massa kunskap om oss själva, om andra kulturer och om hur vår värld fungerar. Vi behöver kunna tala, lyssna, förstå och ha förmågan att samarbeta med människor över gränser. Vi måste kunna förebygga och hantera konflikter, i vardagen, på fritiden, i vårt samhälle och i stora världen.

CISV och fredsutbildning
Vi jobbar med allvarliga och viktiga frågor, men vi gör det på ett positivt och lustfyllt sätt med vardagliga, roliga och konkreta metoder. Vi toppar aldrig laget, vi använder ett ledarskap som är motsatsen till elitistiskt och hierarkiskt. Vi strävar ständigt efter att alla ska känna sig välkomna och delaktiga, oavsett vilken gud man tror på, var man bor eller i vilket land ens föräldrar är födda, vem man blir kär i, om man snart ska fylla 100 år eller om man till exempel kommunicerar med teckenspråk. Vi ser heller ingen poäng i att hålla på och tävla en massa, samarbete är mycket roligare.

För er som missade lägrets Öppet Hus den 12/7 finns här en inspelning från den internationella showen som lägerdeltagarna bjöd på: http://youtu.be/yJ2mwIh8Sjg

Är finns mer information:
http://build-a-world.camp-site.se (Lägrets egen hemsida)
http://www.cisv.se/habo (CISV Håbo)
http://www.cisv.se (CISV Sverige)
http://www.cisv.org (CISV International)

Jacob Christensen
CISV Håbo