Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Radion byter lokal i elfte timmen

Radion byter lokal i elfte timmen

image

Fridegårdsgymnasiet i Bålsta växer och antalet elever ökar. Det är anledning till att Håbo Närradios lokaler nu måste flyttas så här ett par månader innan radiostationen troligtvis läggs ner. Det blev beslutet när skolans rektor Karin Franzén Bohman, några representanter från Håbo Närradioförening och AV-tekniker Michael Hoffmann träffades för att lägga upp planerna för den tid som är kvar av radioverksamheten.

Idag är det Bro Håbo Brukshundklubb som har program varannan tisdag fram till i december. Den 21 december har Håbo Närradio traditionsenligt Rimstuga, ett program som troligtvis blir det sista i Håbo Närradio på FM 87,7 MHz.

Övergång från analogt till digitalt
Det var när kommunen slutade att anlita närradion för sina fullmäktigemöten som en stadig inkomstkälla försvann. Den digitala verkligheten tog över och närradiosändningarna var inte längre aktuella. En ny förening, Närradions vänner, bildades för att på det sättet få fler intresserade av radioverksamheten men det räckte inte. Idag är det bara Bro Håbo Brukshundklubb som har program i Håbo Närradio. I informationsslingan hörs slogan "radion som aldrig tystnar" men blir det ingen som tar över blir det tyst i Håbo Närradio efter den sista december i år. En epok är slut och Håbo Närradio begravs i ett mediabrus där den digitala verkligheten tagit över.

Utbildning som kräver större utrymme
I och med den individanpassade Kämpe-pedagogiken har elevantalet ökat och det har medfört att all utrustning och utrymmen måste tas tillvara på bästa sätt för att elever och lärare skall få ut det mesta av undervisningen. Kämpe är en pedagogik som specialiserar sig på elever med neuropsykiatrisk diagnos till exempel Aspergers, ADHD och autism. Eleverna läser nationella program eller introduktionsprogram och ges möjlighet till anpassat boende på Biskops-Arnö.

Nostalgi efter så många år i etern
Efter en stunds gnissel, förklaringar och förtydningar var man överens om att flytten till en annan lokal är den enda lösningen på att få radioverksamheten att fungera till årets slut. Om det blir en fortsättning tar man tag i det när och om det blir aktuellt.
– Jag tycker att det är otroligt tragiskt att Håbo Närradios verksamhet inte tas till vara på. Men vi måste följa med utvecklingen och ta vara på alla möjligheter vi har att kunna tillgodose alla elever med vad vi har att erbjuda, säger rektor Karin Franzén Bohman och fortsätter. Verksamhetsspåret Kämpe håller så hög kvalitet och är så framgångsrik med sin individanpassade Kämpe-pedagogik att även intresset från elever i andra kommuner ökat. Elever som annars inte lyckas ta sig igenom gymnasiet i stor grupp klarar sin utbildning utmärkt och kan gå vidare till nästa steg i livet, säger Karin avslutningsvis.
Vad som kommer att hända med Håbo Närradio efter den 31 december i år är därför oklart men finns det ingen som vill fortsätta att driva radioverksamheten i Håbo kommun så kommer den med all sannolikhet att läggas ner. Det är i så fall en stor förlust för hela kommunen med tanke på vilka möjligheter det skapar att ha en egen radiostation i kommunen.

Tommy Hildorsson
Håbo Närradioförening